Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > Admitere


Site dedicat admiterii

Informaţii complete despre admitere: www.uaiasi.ro/admitere

Metodologie

Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2017 - 2018

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota la altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.

Perioada de înscriere

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din iulie 2016 este 12 - 21 iulie 2017, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 7 - 12 septembrie 2017.

Pentru învăţământul la distanta perioada de înscriere a candidaţilor este 12 - 21 septembrie 2017.

Acte necesare înscrierii

cerere de înscriere;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
certificatul de naştere, în copie legalizată;
copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, dupa caz şi avizul medicului Universităţii;
patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
pentru candidaţii studenţi se solicita o adeverinţa din care sa rezulte calitatea de student, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si dupa foaia matricola (pentru studenţii care urmeaza al doilea domeniu);
în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa copii legalizate după:
- diploma de bacalaureat sau adeverinţă;
- foaia matricolă.
Acestora li se adaugă o copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere.
diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
chitanţa de plată a taxei de inscriere stabilită de Senatul Universitătii;
candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primei specializări, din care să rezulte numărul anilor în care au fost sustinuţi de la bugetul de stat;
actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii parinţi, Casa de copii, urmasi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţămantul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învăţămantul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat). Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singură dată, acolo unde candidatul depune actele în original.

Rezultate admitere

Rezultatele finale de la admitere (dar şi multe alte detalii) vor fi afişate aici:
www.uaiasi.ro/admitere
 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact