Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > Cercetare > Centrul de Cercetări Agronomice Iaşi


Director centru: Prof. dr. Costel Samuil (decan)
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr.9 Iaşi 700490
Telefon/fax: 0040 232 407490
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

I. Înfiinţare. Scurtă prezentare
Centrul de Cercetări Agronomice Iaşi (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B) este un organism academic fără personalitate juridică şi a luat fiinţă la iniţiativa şi prin strădania Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu şi a Prof. univ. dr. Constantin Leonte, din necesitatea obiectivă de a asigura suport logistic şi de a focaliza demersurile ştiinţifice ale corpului profesoral, studenţilor de la Facultatea de Agricultură din Iaşi şi ale specialiştilor Ón domeniul agricol din Moldova, inclusiv prin oferirea de informaţii la zi despre oportunităţile de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale.

II. Aria de cercetare
- Cercetari fundamentale si aplicative, de inovare si transfer tehnologic in agricultura si industrii alimentare;
- Protectia si imbunatatirea resurselor naturale ale agriculturii, ameliorarea starii de sanatate a plantelor si in general, a produselor vegetale;
- Promovarea conceptelor sistemice in domeniul agriculturii prin cercetari interdisciplinare si diseminarea informatiei stiintifice;
- Structura si eficienta exploatatiilor agrozootehnice, optimizarea consumurilor energetice si agroturismul montan.

III. Activitatea centrului de cercetare
Activitatea Centrului de Cercetări Agronomice Iaşi se concretizează Ón:
- identificarea temelor de cercetare Ón concordanţă cu obiectivele concrete ale dezvoltării orientate spre directii performanţe şi cu impact Ón comunitatea ştiinţifică şi sectorul economic;
- identificarea şi accesarea fondurilor pentru finanţarea activităţii de cercetare, expertizare, consultanţă, transfer tehnologic şi asistenţă tehnică Ón domeniul agricol;
- iniţierea, analizarea şi avizarea documentaţiilor aferente proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;
- formarea şi dezvoltarea resursei umane Ónalt calificate pentru cercetare ştiinţifică performanţă;
- crearea premiselor pentru integrarea cercetării ştiinţifice agronomice Ón circuitul european şi mondial de valori, prin participarea la reţele şi programe internaţionale;
- organizarea de workshop-uri pentru promovarea accesului proiectelor de cercetare românesti la Programul cadru 6 al Uniunii Europene;
- analizarea şi avizarea rapoartelor de cercetare anuale Óntocmite de directorii de proiect;
- facilitarea schimbului de experienţă Óntre cadre didactice şi cercetători prin organizarea de simpozioane ştiinţifice şi asigurarea mobilităţilor Ón cadrul parteneriatelor existente intre Facultatea de Agricultură din Iaşi şi facultaţile de profil din alte ţări;
- extinderea bazei materiale, inclusiv de informare, pentru cercetare;
- valorificarea rezultatelor cercetării - inclusiv a celei specifice perfecţionării prin doctorat - prin lucrări ştiinţifice, brevete, transfer tehnologic şi editare de carte universitară.

IV. Echipa de conducere
Activitatea Centrului de Cercetări Agronomice Iaşi este coordonată de Consiliul ştiinţific al Facultăţii de Agricultură, Ón urmatoarea componenţă:
Prof. dr. Costel Samuil- decan
Prof. dr. Culiţă Sîrbu- prodecan
Şef lucr. dr. Florin-Daniel Lipşa- prodecan
Prof. dr. Costică Ailincăi- director departament
Prof. dr. Eugen Ulea- director departament
Prof. dr. Stejărel Brezuleanu- director departament

 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact