Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > Cercetare > Plan de cercetare


Strategia privind activitatea de cercetare, din cadrul Facultăţii de Agricultură, ca parte integrantă din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, trebuie să fie atent racordată şi dimensionată atāt la Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a Romāniei, Orizonturi 2013-2020-2030, īn care Educaţia şi formarea profesională, respectiv Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovaţia apar ca două domenii de mare importanţă, cāt şi la Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014 – 2020.
Obiectivul principal īl reprezintă creşterea performanţei īn activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică, precum şi consolidarea colaborării cu mediul economic, īn vederea creşterii prestigiului ştiinţific şi sporirii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional.

Obiective operaţionale ale activităţii de cercetare

Tematica de cercetare ştiinţifică se desfăşoară preponderent interdisciplinar şi are atāt caracter fundamental, cāt şi aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, īn concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale agriculturii, īn special īn Podişul Moldovei, dar şi īn zona montană din nord-vestul Moldovei. Arealele menţionate anterior reprezintă o prioritatea ştiinţifică pentru colectivele de cercetare din facultate, deoarece aceste colective coordonează cercetări integrate īn reţeaua naţională de cercetare īn domeniu, sunt competitive şi primesc recunoaştere ştiinţifică prin realizările obţinute.
Componentă principală a procesului de īnvăţămānt şi inovare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul Facultăţii de Agricultură se desfăşoară sub egida Centrului de Cercetări Agronomice (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B), fiind direcţionată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale Romāniei, inclusiv din problematica europeană īn domeniu.

Centrul este structurat pe trei subdomenii de cercetare şi anume:

 • cercetări biologice - subdomeniu īn cadrul căruia se īncadrează cercetările colectivelor de la disciplinele de Fiziologia plantelor, Genetică, Ameliorarea plantelor, Fitopatologie şi Microbiologie;
 • cercetări tehnologice - subdomeniu īn care se desfăşoară cercetările colectivelor de la disciplinile de Agrotehnică, Fitotehnie, Īmbunătăţiri funciare şi Cultura plantelor furajere;
 • cercetări economice - subdomeniu īn care īşi desfăşoară activitatea de cercetare colectivele disciplinelor repartizate administrativ la departamentul de Agroeconomie.

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură, cadrele didactice vor efectua următoarele tipuri de activităţi:

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare

A.1. Cercetări fundamentale, orientate spre dezvoltarea ştiinţelor de bază īn domeniul agricol, şi anume:

 • bazele fizologiei vegetale;
 • bazele anatomiei şi morfologiei plantelor;
 • bazele geneticii vegetale;
 • bazele pedologiei.

A.2. Cercetări avansate privind:

 • studierea, dirijarea şi grăbirea proceselor de humificare cu ajutorul microorganismelor din sol;
 • ameliorarea şi valorificarea solurilor slab productive, alcalice, acide, cu exces de umiditate sau afectate de eroziune;
 • valorificarea terenurilor degradate prin īnfiinţarea pajiştilor temporare şi prin ameliorarea celor permanente;
 • utilizarea asolamentelor ca mijloc de combatere integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;
 • modificarea īnsuşirilor fizico-chimice ale solurilor prin asolamente raţionale, sisteme de fertilizare şi amendare, lucrări mecanice şi irigaţii;
 • studierea consumului şi bilanţului elementelor nutritive la principalele plante de cultură īn experienţe de lungă durată;
 • utilizarea fertilizării foliare ca mijloc de protecţie a mediului şi īmbunătăţirii calităţii produselor vegetale;
 • valorificarea complexă a principiilor active din plantele medicinale, aromatice şi tinctoriale pentru obţinerea de noi produse alimentare, farmaceutice şi cosmetice;
 • īmbogăţirea colecţiilor de germoplasmă prin utilizarea efectului mutagen al unor substanţe chimice şi al radiaţiilor ionizante;
 • raţionalizarea unor verigi tehnologice īn cultura plantelor de cāmp;
 • extinderea metodelor moderne de conducere a exploataţiilor agricole prin informatizarea gestiunii economice ale acestora;
 • elaborarea de studii de perspectivă şi prognoză īn vederea optimizării structurii exploataţiilor agricole īn ce priveşte suprafaţa şi structura culturilor;
 • realizarea de programe de bioinformatică pentru tehnologiile principalelor culturi şi pentru gestionarea colecţiilor de germoplasmă utilizate īn ameliorarea plantelor.

A.3. Cercetări aplicative privind introducerea īn producţie a rezultatelor obţinute:

 • aplicarea tehnologiilor optime la toate speciile vegetale;
 • realizarea de modele experimentale - ferme pilot - pentru exploataţiile agricole familiale;
 • realizarea de activităţi de consultanţă şi marketing pentru exploataţiile familiale şi pentru societăţile cu profil agricol;
 • sprijinirea activităţii ştiinţifice a tinerilor pe perioada stagiului de masterat şi doctorat;
 • realizarea de activităţi vizānd schimbul de informaţii ştiinţifice īn domeniul agricol: simpozioane, congrese, workshop-uri, publicaţii şi conectare la internet;
 • realizarea transferului tehnologic spre exploataţiile familiale şi societăţile cu profil agricol;
 • stabilirea de relaţii ştiinţifice cu unităţi de cercetare de īnvăţămānt superior şi agenţi economici din ţară şi străinătate pentru desfăşurarea de activităţi de cooperare ştiinţifică şi tehnică īn domeniul agricol;
 • elaborarea de norme naţionale de calitate şi control pentru produse, procese şi tehnologii īn acord cu cele existente pe plan internaţional.

Pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, propunem următoarele acţiuni punctuale:

 • dezvoltarea tematicilor de cercetare multidisciplinară, susţinute prin activităţi de cercetare īn echipe mixte şi integrarea acestora pe termen mediu şi lung īn direcţii de cercetare specifice facultăţii;
 • definirea domeniilor prioritare de cercetare şi corelarea direcţiilor de cercetare ale departamentelor cu priorităţile politicii de cercetare ale facultăţii şi ale USAMV Iaşi;
 • stabilirea unor traiectorii de cercetare, īn domeniile īn care există tradiţie şi realizări recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
 • identificarea oportunităţilor privind sursele de finanţare pentru cercetare ştiinţifică şi informarea operativă a cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor asupra acestor oportunităţi;
 • mobilizarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi implicarea lor īn proiecte de cercetare, educaţie, formare profesională şi stimularea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare,
 • organizarea de workshop-uri pentru tinerii cercetători īn care să fie dezbătute aspecte esenţiale īn conceperea şi derularea proiectelor de cercetare;
 • angajarea de tineri cercetători şi promovarea cercetătorilor din structura proprie, pentru asigurarea unui colectiv solid, care să participe la consolidarea direcţiilor de cercetare specifice facultăţii;
 • invitarea unor personalităţi ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea de conferinţe, workshop-uri şi ateliere tematice;
 • facilitarea accesului doctoranzilor şi masteranzilor la infrastructura de cercetare existentă şi la Institutul de Cercetare pentru Agricultură şi Mediu;
 • identificarea şi intensificarea activităţilor de transfer de cunoştinţe şi tehnologie spre potenţialii beneficiari;
 • concentrarea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare ştiinţifică, pe baza de granturi, programe, contracte cu agenţii economici etc., care să īmbunătăţească infrastructura de cercetare la fiecare departament şi īn cadrul centrelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură;
 • īmbunătăţirea organizării simpozionului ştiinţific al Facultăţii de Agricultură;
 • susţinerea Volumului Facultăţii de Agricultură, seria Agronomie, īn efortul de a deveni revistă cotată ISI;
 • susţinerea participării cadrelor didactice la simpozioane ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde, etc. īn ţară şi străinătate şi publicarea a cāt mai multor lucrări ştiinţifice, īn reviste cotate ISI şi indexate īn baze de date internaţionale;
 • atragerea masteranzilor şi doctoranzilor īn cercetare, alături de profesori şi consilierea acestora pentru iniţierea īn managementul proiectelor;
 • īmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti, la fiecare grup de discipline şi atragerea doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor īn cercetarea şiinţifică a departamentelor;
 • organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeţti şi participarea studenţilor la concursurile anuale profesional-ştiinţifice organizate de USAMV Iaşi şi de către celelalte universităţi de profil (Agronomiada etc.).

 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact