Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > Licenţă  Domeniu Specializare Titlu Credite Durată Responsabil program
Agronomie Agricultură (A) inginer 240 4 ani Conf. dr. Dănuţ SIMIONIUC
Montanologie (A) inginer 240 4 ani Prof. dr. Costică AILINCĂI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară (AP) inginer 240 4 ani Prof. dr. Radu ROŞCA
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în
agricultură
(A)
inginer 240 4 ani Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole (A) inginer 240 4 ani Şef lucr. dr.
Florin Daniel LIPŞA
Protecţia consumatorului şi a mediului (AP) inginer 240 4 ani Şef lucr. dr.
Petru CÂRLESCU
Biologie Biologie (A) licenţiat 180 3 ani Conf. dr. Silvica PĂDUREANU
Agronomie Agricultură (ID) (A) inginer 240 4 ani Prof. dr. Elena LEONTE
Inginerie şi management Inginerie economică în
agricultură(ID) (A)
inginer 240 4 ani Conf. dr. George UNGUREANU

I. Îndrumători de an

Îndrumători 2016-2017 (format .pdf)

II. Orar

Orar studii de licenţă - semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017 (format .ppt)

III. Planificare examene

Planificarea examenelor din sesiunea ianuarie-februarie 2017 (format .pdf)

IV. Structura anului universitar 2016-2017

Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2016-2017, studii de licenţă (.pdf)

V. Perspective profesionale

Posibilităţile de exercitare a profesiei de inginer agronom sau agromontanolog sunt diverse, atât în sectoare publice, cât şi private (de producţie şi valorificare a produselor agroalimentare), în cercetarea ştiinţifică şi învăţământ agricol preuniversitar şi universitar, asistenţă tehnică şi de management în domeniile agriculturii.

În mod concret ei se pot angaja la:
 • - primării, camere agricole;
 • - oficii judeţene şi centre locale de consultanţă agricolă;
 • - firme private de consultanţă agricolă;
 • - oficii de sistematizare rurală, agenţii de dezvoltare regională;
 • - societăţi comerciale, asociaţii agricole, ferme private;
 • - centre fitosanitare şi vamă;
 • - protecţia consumatorului;
 • - staţiuni de cercetare şi producţie agricolă;
 • - bănci (Ón calitate de experţi);
 • - şcoli generale, licee de profil agricol şi economic;
 • - universităţi agricole;
 • - instituţii, oficii şi laboratoare judeţene de agrochimie, pedologie, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, gospodărirea apelor, cadastru şi organizarea teritoriului, irigaţii, drenaje şi îmbunătăţiri funciare;
 • - întreprinderi de exploatare şi întreţinere a pajiştilor;
 • - întreprinderi de prelucrare a sfeclei de zahăr, a florii soarelui, tutunului, a legumelor, fructelor, strugurilor etc.;
 • - alţi agenţi economici care au tangenţă cu agricultura sau cu sistematizarea rurală.

Absolvenţii cu rezultate deosebite în timpul cursurilor universitare pot fi încadraţi, pe bază de concurs, în învăţământul superior, devenind cadre didactice în universităţile agricole.

 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact