Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > DoctoratI. Date generale

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de IOSUD, de regulă, înainte de începerea anului universitar.
Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către MECTS, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului USAMV Iaşi.
Numărul de locuri la doctorat, condiţiile şi perioada de admitere vor fi stabilite la o data ulterioară, conform normelor CNCS.

II. Acte necesare pentru înscrierea la doctorat

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor prezenta la Prorectorat — Şcoala Doctorală, în termenul stabilit, un dosar cu următoarele acte:
 • Cerere tip de înscriere, ce se procură de la secretariat Prorectorat — Şcoala Doctorală;
 • Copii legalizate după următoarele acte, toate în 2 exemplare:
  • - certificatul de naştere,
  • - certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de eventuala schimbare a numelui,
  • - diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
  • - diploma de învăţământ superior (sau echivalenta) însotită de foaia matricolă.
 • B.I. (două copii);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
 • Fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor;
 • Chitanţa de plată a taxei de concurs.
 • Două fotografii (tip buletin);

III. Specializări

  Specializări Conducători ştiinţifici
Agrotehnică Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Prof. dr. Costică AILINCĂI
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare Prof. dr. Daniel BUCUR
Fitopatologie Prof. dr. Eugen ULEA
Fitotehnie Prof. dr. Teodor ROBU
Fiziologia plantelor Prof. dr. Doina JITĂREANU
Mecanizarea agriculturii Prof. dr. Ioan ŢENU
Producerea şi păstrarea furajelor Prof. dr. Vasile VÎNTU
Prof. dr. Costel SAMUIL
Botanică Prof. dr. Culiţă SÎRBU
Management Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Marketing Prof. dr. Elena LEONTE
Economie rurală Prof. dr. Gavril ŞTEFAN

IV. Alte detalii

Pe situl www.uaiasi.ro/admitere se află toate informaţiile necesare, actualizate pentru fiecare sesiune de admitere (calendarul admiterii, numărul de locuri, tematica, cereri tip etc.)

V. Contact

Secretariat CSUD
Secretar: Ing. Carmencita VÎNTU
Telefon: 0232 407.410
E-mail: secr_did@uaiasi.ro

 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact