Orar studii de licenţă
semestrul al II-lea

(2016-2017)
Orar studii de master
semestrul al II-lea

(2016-2017)


Planuri de învăţământ

Cercetare:
obiective, activităţi
slider html
Oferte de muncă     Cereri de angajare     Noutăţi     Simpozion     Revistă     USAMV     Hartă site  english français română
 
Acasă > Herbarul Micologic al Moldovei

Herbarium Mycologicum Moldavicum
"Constantin Sandu - Ville"
Index de fungi şi plante gazdă


Lista genurilor, speciilor, a datei, a localităţii şi a plantei gazdă
sau a substratului pe care s-a găsit micromiceta


  Index A - Z (de la Absidia - până la Zignoella) - format .xls
  Introducere - format .pdf


Întocmit de curator: Prof. dr. Viorica Iacob
Întemeietor: Acad. Prof. dr. doc. Constantin Sandu - Ville
Colaboratori: Prof. dr. C. V. Oescu; Şef lucr. dr. I. Rădulescu; Prof. dr. doc. Al. Lazăr; Prof. dr. doc. M. Hatman; Prof. dr. Viorica Elena Smaranda Iacob; Prof. dr. T. Georgescu; Prof. dr. M. Mititiuc; Prof. dr. M. Toma; Prof. dr. E. Ulea; Conf. dr. C. Sîrbu; Şef lucr. dr. Isabela Ilişescu; Asist. Ecaterina Guţu; Cercetător gr. I - dr. M. Rusan; Cercetător gr. I - dr. Al. Manoliu; Dr. ing. Velichi Eugen


Interesul pentru studiile de micologie s-a manifestat în Moldova încă de la sfârşitul secolului XIX când, profesorul I. C. Constantineanu pune în anul 1896, bazele primei exicate "Herbarium Mycologicum Romaniae" ce se află la facultatea de Biologie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Ulterior, preocupări pentru studiul macromicetelor sau micromicetelor au avut Al. Popovici, C. Petrescu, C. V. Oescu şi I. M. Rădulescu. care au publicat lucrări şi au adunat material micologic în colecţii personale.

După anul 1942, prin sosirea la Iaşi a prof. dr. Constantin Sandu - Ville, discipol şi colaborator apropiat al Acad. prof. dr. Traian Săvulescu, cercetările de micologie au căpătat un suflu nou, ele extinzându-se asupra teritoriului Moldovei în special, fără a neglija şi alte zone ale României.

Continuând tradiţia începută la Bucureşti, unde alături de Traian Săvulescu a înfiinţat "Herbarium Mycologicum Romanicum", exicată de prestigiu internaţional a României, prof. dr. Constantin Sandu - Ville a alcătuit cu materialul adunat de-alungul a 27 ani, o bogată colecţie de plante parazitate sau saprofitate de micromicete, colecţie ce a fost an de an amplificată cu materialele colectate de colaboratori

În timpul vieţii i-au stat alături şi l-au ajutat la îmbogăţirea acestei colecţii urmaşii săi la catedră Prof. dr. doc. Al Lazăr, prof. dr. doc. M. Hatman, fiica sa - prof. dr. Viorica Iacob, cercetătorii de la Centrul de cercetări biologice Iaşi - dr. Mircea Rusan. Dr. Al Manoliu. prof. dr. M. Mititiuc de la Universitatea "Al. I. Cuza", precum şi colaboratorii de le Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - prof. dr. T. Georgescu şi asistent Ecaterina Guţu.

După stingerea din viaţă a prof. C. Sandu-Ville completarea herbarului a fost făcută de actualul curator - prof. dr. Viorica Iacob, prof. dr. E. Ulea, şef lucr. dr. I. Puiu, sef lucr. dr. Isabela Ilişescu şi de către dr. ing. I. Drobotă, dr. ing. Carmen Miroiu, dr. ing. Carmen Lamban şi drd. Elena Cozmei.

La data redactării acestui index - 07.01.2013 - herbarul cuprinde un număr de 490 genuri, 3194 specii de micromicete parazite sau saprofite, pe 1794 gazde sau substrate, recoltate în principal din zona Moldovei dar şi din alte zone ale ţării. În herbar se regăsesc şi micromicetele care ne-au sosit prin schimburi cu micologii de la Bucureşti, Craiova şi Cluj. Herbarul cuprinde la această dată 14.535 plicuri cu plante sau eprubete şi lame cu micromicetele de sol.

Facem menţiunea că am menţinut denumirile genurilor şi speciilor aşa cum au fost determinate de autori şi că localităţile au fost înscrise în funcţie de sistematizarea raională şi regională ce exista la data recoltării materialelor.

Acest index de fungi şi plante gazdă a fost alcătuit în intenţia de a face cunoscută cea mai completă colecţie micologică din Moldova, a doua ca mărime din România, în semn de omagiu adus strădaniilor depuse de întemeietorul şcolii de micologie de la Iaşi, Acad. Prof. dr. doc. Constantin Sandu - Ville.

 
 
©2017 Facultatea de Agricultură ¦ Ultima actualizare: 5 mai 2017 
 
acasa contact home contact