100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Structura generală


Structura generală


Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfăşoară în cadrul IOSUD - USAMV Iaşi.
Structura administrativă de conducere a IOSUD, responsabilă cu dezvoltarea şi aplicarea practicilor instituţionale pentru studiile universitare de doctorat este Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat - CSUD.

În cadrul IOSUD - USAMV Iaşi funcţionează două şcoli doctorale - ca structuri organizatorice şi administrative pentru domeniile doctorale şi specializările de doctorat:
- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI) - pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală;
- Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) - pentru domeniul Medicină Veterinară.
Fiecare şcoală este condusă de un Consiliu al şcolii doctorale.

Şcoala Doctorală este o comunitate universitară formată din conducători de doctorat, doctoranzi şi personal administrativ.


Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti    Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară
 
 
Copyright © 2019 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 14 octombrie 2019