100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic » Admitere DPPDAdmitere DPPD 2020


În acest an admiterea la DPPD se va face în doua etape: prima sesiune este în luna iulie, iar sesiunea a II-a va fi în luna septembrie.Sesiunea iulie 2020

Calendarul admiterii

Calendarul de înscriere şi admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (aprofundare) – curs postuniversitar:
- perioada depunerii dosarelor: 6 – 24 iulie 2020
- afişarea rezultatelor: 24 iulie 2020
- confirmarea locului: 27 - 28 iulie 2020

Despre înscriere

Înscrierea se face electronic şi nu se percepe taxă de înscriere.

Documente necesare

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele documente menţionate mai jos.

Pentru NIVELUL I:
 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire a facultăţii (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie - copie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (900 lei). Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USAMV Iaşi.
Pentru NIVELUL II:
 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire studii universitare de licenţă - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Diplomă de absolvire master (adeverinţă de student la master)* - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de master - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat de absolvire Nivel I (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Foaia matricolă-anexă la Certificatul de absolvire Nivelul I - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (700 lei). Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USAMV Iaşi.

*Absolvenţii de studii universitare de lungă durată se pot înscrie fără a avea master.
Documentele vor fi scanate şi transmise la adresa de e-mail: prorectorat@uaiasi.ro

Taxe

Taxele se pot vira în contul universităţii:
   Universităţii de ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
   CIF 4541840
   RO 44 TREZ 406 20F 330 500 XXXX
Contul este deschis la Trezoreria Iaşi.

Notă:
- se va menţiona ce fel de taxă este (ex. DPPD Nivel I, taxa şcolarizare tranşa 1)
- în momentul CONFIRMARII LOCULUI, candidaţii vor depune la SECRETARIATUL PRORECTORAT documentele enumerate anterior, împreună cu dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare, într-un dosar plic.

Relaţii suplimentare

Director DPPD, Prof. univ. dr. Mihai STANCIU
telefon: 0745 336 159, e-mail: stanciuped@yahoo.fr

Secretariat Prorectorat/DPPD, Nona VELESCU
telefon: 0232 407 427, e-mail: prorectorat@uaiasi.roSesiunea septembrie 2020

Sesiunea a II-a va fi în luna septembrie.
Dosarele se vor depune la Secretariatul Prorectorat. 
 
Copyright © 2020 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 13 iulie 2020