100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic » Admitere DPPDAdmitere DPPD 2020


În acest an admiterea la DPPD se va face în doua etape: prima sesiune a fost deja în luna iulie, iar sesiunea a II-a va fi în luna septembrie.Sesiunea septembrie 2020

Calendarul admiterii

Calendarul de înscriere şi admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (aprofundare) – curs postuniversitar:
- perioada depunerii dosarelor: 1 – 24 septembrie 2020
- afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2020
- confirmarea locului: 28 - 30 septembrie 2020

Înscriere

Înscrierea se face la sediul USAMV Iaşi - Prorectorat.

Documente necesare

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele documente menţionate mai jos.

Pentru NIVELUL I:
 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire a facultăţii (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie - copie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (900 lei). Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USAMV Iaşi;
 • Taxa de înscriere - 50 lei;
 • Dosar plic.
Pentru NIVELUL II:
 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire studii universitare de licenţă - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Diplomă de absolvire master (adeverinţă de student la master)* - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de master - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat de absolvire Nivel I (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Foaia matricolă - anexă la Certificatul de absolvire Nivelul I - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (700 lei). Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USAMV Iaşi;
 • Taxa de înscriere - 50 lei;
 • Dosar plic.

*Absolvenţii de studii universitare de lungă durată se pot înscrie fără a avea master.

Taxe

Taxele se pot vira în contul universităţii:
   Universităţii de ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
   CIF 4541840
   RO 44 TREZ 406 20F 330 500 XXXX
Contul este deschis la Trezoreria Iaşi.

Notă:
Se va menţiona ce fel de taxă este (ex: DPPD Nivel I, taxa şcolarizare tranşa 1).

Relaţii suplimentare

Director DPPD, Prof. univ. dr. Mihai STANCIU
telefon: 0745 336 159, e-mail: stanciuped@yahoo.fr

Secretariat Prorectorat/DPPD, Nona VELESCU
telefon: 0232 407 427, e-mail: prorectorat@uaiasi.ro

 
 
Copyright © 2021 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 5 martie 2021

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook