Discipline

ANUL I

 • Anatomia animalelor detalii
 • Biochimie detalii
 • Biofizică
 • Biologia animalelor de laborator - detalii
 • Biologie animală
 • Biologie celulară, histologie şi embriologie
 • Biologie vegetală
 • Biomatematică şi informatică
 • Chimie detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Economie rurală
 • Educaţie fizică
 • Informare, documentare şi comunicare ştiinţifică
 • Istoria medicinei veterinare detalii
 • Limbi străine
 • Nutriţie animală şi agronomie detalii
 • Pedagogie I
 • Practică
 • Psihologia educaţiei

ANUL II

 • Anatomie detalii
 • Anatomia şi fiziologia animalelor pentru blană detalii
 • Biochimie detalii
 • Biologie moleculară
 • Creşterea animalelor
 • Deontologie şi etică profesională
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Diagnostic hematologic detalii
 • Didactica specialităţii
 • Educaţie fizică
 • Fiziologie detalii
 • Fiziopatologie detalii
 • Genetică şi eredopatologie
 • Limbi străine
 • Managementul producţiei cinegetice
 • Microbiologie detalii
 • Nutriţie animală
 • Pedagogie II
 • Practică

ANUL III

 • Anatomie patologică detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Epidemiologie generală detalii
 • Etologie detalii
 • Bunăstarea şi protecţia animalelor detalii
 • Farmacologie detalii
 • Fiziopatologie detalii
 • Igienă veterinară şi protecţia mediului detalii
 • Imagistică medicală
 • Imunologie şi imunopatologie
 • Inspecţia şi controlul hranei pentru animale - detalii
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Parazitologie şi boli parazitare
 • Patologie celulară şi oncologie comparată - detalii
 • Practică
 • Producţii animaliere
 • Propedeutică chirurgicală şi anesteziologie
 • Semiologie
 • Virusologie detalii

ANUL IV

 • Boli infecţioase şi medicină preventivă - detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dermatologie veterinară - detalii
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Diagnostic paraclinic
 • Igienă şi tehnologie alimentară
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Obstetrică veterinară
 • Ortopedie veterinară detalii
 • Parazitologie şi boli parazitare detalii
 • Patologia peştilor, albinelor şi viermilor de mătase
 • Patologie şi clinică chirurgicală
 • Patologie şi clinică medicală
 • Practică
 • Propedeutică chirurgicală şi anesteziologie
 • Reproducţie animală
 • Toxicologie

ANUL V

 • Boli infecţioase şi medicină preventivă
 • Controlul produselor şi alimentelor de origine animală
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Legislaţie şi deontologie veterinară
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Managementul proiectelor detalii
 • Medicină dentară detalii
 • Medicină experimentală detalii
 • Medicină legală şi diagnostic necropsic detalii
 • Micologie şi micotoxicologie clinică detalii
 • Oftalmologie
 • Patologia reproducţiei
 • Patologie şi clinică medicală - detalii
 • Practică
 • Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare - detalii
 • Terapeutică detalii

ANUL VI

 • Administrarea serviciilor veterinare de stat, sănătate şi bunăstare animală şi monitorizare boli
 • Chirurgia animalelor de companie
 • Clinica animalelor de companie
 • Clinica ecvinelor
 • Clinica rumegătoarelor
 • Clinica suinelor şi păsărilor
 • Diagnostic de laborator
 • Diagnostic paraclinic detalii
 • Epidemiologie (2) detalii
 • Farmacie şi legislaţia medicamentului detalii
 • Inspecţia şi controlul produselor de origine animală
 • Managementul sănătăţii rumegătoarelor
 • Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor
 • Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă
 • Medicina internă a animalelor de companie
 • Medicină veterinară de stat şi sănătate publică detalii
 • Microbiologie alimentară detalii
 • Nutriţie clinică şi patologie nutriţională
 • Patologia animalelor de agreement şi exotice detalii
 • Practică
 • Siguranţa alimentelor detalii