Admitere

ADMITERE 2021

Acte necesare înscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip "act de identitate" (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • acordul pentru folosirea/prelucrarea datelor personale;

STUDII DE LICENŢĂ


Admiterea va avea loc în luna iulie 2021. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2021.
Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 12-23 iulie 2021, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 6-9 septembrie 2021.
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 24 iulie 2021, respectiv pe 10 septembrie 2021.

MASTER


Admiterea va avea loc în luna iulie 2021. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2021.
Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 5-15 iulie 2021, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 6-9 septembrie 2021.
Admiterea candidaţilor la master se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu/test online, cu aprecierea prin "admis" sau "respins", în data de 16 iulie 2021, respectiv 10 septembrie 2021
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ


Perioada de înscriere a candidaţilor, online sau la sediul facultăţii, este de 12 - 23 iulie 2021 pentru sesiunea din iulie, iar pentru cea din septembrie 6 - 9 septembrie 2021.
Înmatricularea candidaţilor are loc în perioada 24 - 28 iulie 2021, respectiv în ziua de
11 septembrie 2021.

Site dedicat admiterii


Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USAMV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.