Departament ID

ANUNŢ

    Studenţii trebuie să finalizeze alegerea temei proiectului de diplomă până pe data de 19.02.2021 şi depunerea cererilor cu avizul cadrului didactic îndrumător la secretariatul facultăţii până pe 26.02.2021.
    În săptămâna 15 - 19.02.2021 îndrumătorul de an va organiza întâlnire cu studenţii în vederea finalizării acestei activităţi.

Teme propuse proiecte de diplomă

 •    - anul III - Zootehnie ID

 • Cerere temă proiect de diplomă    Cerere


  ECHIPA MANAGERIALĂ


  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


  ORAR

  • Orar sem. II specializarea ZOOTEHNIE (2020-2021) (format pdf)

  TAXE

  • Taxe de studii pentru anul universitar 2020-2021 (format pdf)

  • Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
   cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
   Copia după chitanţă poate fi trimisă pe adresa casierie_zoo@uaiasi.ro

  Regulament

  • Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de educaţie permanentă şi învăţământ la distanţă (DEPID) (format pdf)

  Ghid de consiliere

  • Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Zootehnie, învăţământ la distanţă (format pdf)