Departament ID

ECHIPA MANAGERIALĂ


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


ORAR

  • Orar sem. II specializarea ZOOTEHNIE (2018-2019) (format pdf)

TAXE

  • Taxe de studii pentru anul universitar 2018-2019 (format pdf)

  • Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
    cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
    Copia după chitanţă poate fi trimisă pe adresa casierie_zoo@uaiasi.ro

Ghid de consiliere

  • Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Zootehnie, învăţământ la distanţă (format pdf)

RAPORT ANUAL ID ZOOTEHNIE