Licenţă

Studii de licenţă

Studii de licenţă la Facultatea de Zootehnie

Licenţă


 1. Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/licenţă/
      disertaţie, în anul universitar 2017-2018 (format pdf)
 2. Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de diplomă/licenţă/disertaţie
      în anul universitar 2017 - 2018 (format pdf)
 3. Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/licenţă/
      disertaţie, în anul universitar 2016-2017 (format pdf)
 4. Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de diplomă/licenţă/disertaţie
      în anul universitar 2016 - 2017 (format pdf)
 5. Ghid privind finalizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat (format pdf)
 6. Comisiile pentru examenul de licenţă/diplomă/disertaţie
      pentru sesiunea iunie 2018 (format pdf)

 7. Tematica pentru examenul de diplomă:
  • — tematica pentru specializarea Zootehnie (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Piscicultură şi acvacultură (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (format pdf)

Facilităţi acordate studenţilor


 • cazare în căminele USAMV Iaşi, pe toată durata studiilor;
 • posibilitatea de servire a mesei în cadrul cantinei universităţii, în regim autoservire;
 • acces permanent la Internet, prin intermediul unei reţele moderne de fibra optica;
 • utilizarea gratuită a resurselor de documentare existente în cadrul Bibliotecii USAMV Iaşi (manuale universitare, publicaţii de specialitate româneşti şi străine);
 • gratuităţi sau reduceri la serviciile/manifestările
 • instituţiilor culturale din Iaşi (muzee, teatru, filarmonica, biblioteci etc.);
 • acces la facilităţile bazei sportive din cadrul USAMV Iaşi (sală de sport, sală
 • de forţă, pista de atletism, terenuri pentru jocuri de echipă: fotbal, handbal, baschet, tenis);
 • reduceri la serviciile de transport în comun din Mun. Iaşi şi în reţeaua SNCFR;
 • burse acordate în funcţie de rezultatele obţinute sau de situaţia socială a studenţilor;
 • stagii de formare profesională în universităţi şi unităţi de producţie din alte ţări;
 • participarea activă în cadrul cercurilor ştiinţifice şi a simpozioanelor studenţeşti;
 • premii oferite pentru recunoaşterea activităţii de formare profesională sau de cercetare;
 • bilete gratuite în taberele naţionale studenţeşti, în funcţie de performanţele individuale.

Studenţi


PROGRAMUL DE DEŞFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE
- sesiunea iunie 2018 -
  EXAMEN DE DISERTAŢIE:
  Specializările:
 1. Managementul producţiilor animale;
 2. Managementul exploataţiilor în acvacultură;
 3. Nutriţia şi alimentaţia animalelor.
 4. 14.06.2018, ora 08.00, Laborator Fiziologie

 5. Specializările:
 6. Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor;
 7. Reproducţie şi ameliorare genetică.
 8. 14.06.2018, ora 08.00, Laborator Acvacultură

 9. — Rezultate obţinute la examenul de disertaţie (format pdf)

 10. EXAMEN DE DIPLOMĂ:
  Specializarea: Controlul şi expertiza produselor alimentare
 11. proba 1- 23.06.2018, ora 09.00, Amfiteatrul E28;
 12. proba 2- 25.06.2018, ora 14.00, 26.06.2018, ora 08.00, Laborator Fiziologie;

 13. Specializarea: Zootehnie (zi+I.D.);
        Piscicultură şi acvacultură
 14. proba 1- 23.06.2018, ora 09.00, Amfiteatrul A1;
 15. proba 2- 25.06.2018, ora 14.00, 26.06.2018, ora 08.00, Laborator Acvacultură;

 16. Specializarea: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
 17. proba 1- 25.06.2018, ora 09.00, Amfiteatrul E28;
 18. proba 2- 27.06.2018, ora 14.00, 28.06.2018, ora 08.00, Laborator Bovine;

PLANIFICARE EXAMENE (iunie-iulie 2018)
 • — Planificare examene sesiune vara-2018 (format pdf)
 • Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2017 - 2018 (format pdf)

Orar semestrul II, anul universitar 2017-2018
ORAR LICENŢĂdescarca

ORAR MASTERdescarca

Perspective profesionale


După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:

 • societăţi şi asociaţii agricole;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior;
 • învăţământ preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării - direcţia programe de dezvoltare durabilă;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.