Simpozion

Simpozion ştiinţific internaţional

Zootehnia modernă - siguranţă alimentară şi dezvoltare durabilă


Invitaţie

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la Simpozionul ştiinţific internaţional "ZOOTEHNIA MODERNĂ - SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ", organizat în perioada 18 - 19 octombrie 2018, de către Facultatea de Zootehnie, din cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.
  Această manifestare ştiinţifică reuneşte la fiecare ediţie personalităţi marcante ale mediului academic şi din cercetare, precum şi specialişti şi practicieni. Simpozionul constituie un bun prilej de promovare a celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, stimularea creativităţii inovatoare şi dezvoltarea parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor europene. De aceea, cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, avem onoarea de a vă invita să participaţi la lucrările simpozionului ştiinţific.
  În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale, vor fi abordate probleme de actualitate din domenii diverse, specifice creşterii animalelor, acvaculturii şi a dezvoltării durabile, structurate pe cinci secţiuni:
  • Ştiinţe fundamentale în creşterea animalelor;
  • Tehnologii aplicate în creşterea animalelor;
  • Valorificarea producţiilor animale;
  • Acvacultură şi pescuit;
  • Turism şi alimentaţie publică.

   Lucrările acceptate de către Comitetul ştiinţific, redactate în limba engleză, vor fi publicate pe CD, iar cele bazate pe tematici de cercetare de actualitate şi evidenţiază rezultate ştiinţifice valoroase vor fi incluse în volumul Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie (jurnal cotat CNCSIS B+ şi indexat în CAB - abstract, CAB - full text, DOAJ, INDEX COPERNICUS, AGRIS, SCIRIUS DATABASE, GENAMICS), editat sub egida Editurii "Ion Ionescu de la Brad" - Print ISSN 1454-7368 şi Electronic e-ISSN 2067-2330.

   Susţinerea lucrărilor se va face în limba română şi în limba engleză.


Date importante:


 Termenul limită pentru trimiterea rezumatului   01 septembrie 2018
 Comunicarea acceptării rezumatului  05 septembrie 2018
 Termenul limită pentru expedierea articolului in extenso   15 septembrie 2018
 Comunicarea acceptării articolului  25 septembrie 2018
 Taxa de participare  300 lei, până la 15 septembrie 2018 
 Taxa de participare întârziată   350 lei, până la 01 octombrie 2018
 Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare   200 lei
 Taxa de participare pentru doctoranzi   150 lei


Taxa de participare include:

  •   Mapa cu programul lucrărilor şi materiale de promovare a manifestării;
  •   CD-ul cu lucrările simpozionului;
  •   Accesul participanţilor la lucrările tuturor secţiunilor şi a workshop-urilor;
  •   Masa festivă.

Sumele în lei se achită la:


  Trezoreria Iaşi - cu menţiunea Simpozionul ştiinţific - Facultatea de Zootehnie, 2018
  cod IBAN: RO91TREZ40620F365000XXXX
  cod fiscal: 4541840

  Pe ordinul de plată se vor menţiona numele şi prenumele persoanei care face plata, instituţia şi secţiunea la care participă.
  La cerere, participanţii pot solicita, contra cost, revistele ştiinţifice şi/sau extrasele lucrărilor publicate în cuprinsul acestora.


Important:


  În vederea creşterii nivelului ştiinţific, şi a vizibilităţii internaţionale a rezultatelor cercetărilor, Consiliul ştiinţific al conferinţei îsi rezervă dreptul de a selecta lucrările incluse în volumul “Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie” - ediţia on-line şi printată.
  Nu vor fi luate în considerare lucrările autorilor care nu completează formularul de înscriere şi nici cele trimise după data limită stabilită.
  Nu vor fi acceptate spre publicare lucrările care nu sunt prezentate în cadrul secţiunilor simpozionului.

Program

   Puteţi downloada PROGRAMUL FINAL (în format pdf): Program simpozion

Joi, 18 octombrie 2018

  8:30 - 09:30   Înregistrarea participanţilor
  09:30 - 09:45   Deschiderea festivă a lucrărilor Simpozionului (Aula Magna a U.S.A.M.V. Iaşi)
  09:45 - 11:45   Prezentarea referatelor în plen
  11:45 - 12:45   Decernarea titlului Dr. Honoris Causa d-lui Prof. Univ. Dr. Doru Pamfil
  12:40 - 13:45   Masa de pranz - Cantina Restaurant a USAMV Iasi;
  14:00 - 16:15   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
  16:15 - 16:30   Pauză
  16.30 - 18:00   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
  19:00   Seară tradiţională românească

  Vineri, 19 octombrie 2018

  09:00 - 10:15   Prezentarea posterelor
  9:30 - 11:00   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni:
  11:00 - 11:15   Pauză
  11:15 - 12:30   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni:
  12:30 - 13:30   Decernarea premiilor simpozionului
  13:30 - 14:00   Închiderea lucrărilor simpozionului

Sectiuni

I. Ştiinţe fundamentale în creşterea animalelor 

II. Tehnologii aplicate în creşterea animalelor 

III. Valorificarea producţiilor animale 

IV. Acvacultură şi pescuit 

V. Turism şi alimentaţie publică 


Inscriere

în cazul în care intenţionaţi să participaţi cu două lucrări, vă rugăm să completaţi câte un formular pentru fiecare. Rezumatul lucrării trebuie să fie cursiv, concis şi sintetic; va începe cu enunţarea clară a scopului lucrării, va continua cu o prezentare succintă a metodelor de lucru utilizate, apoi vor fi prezentate rezultatele importante din lucrare şi se va finaliza cu evidenţierea concluziilor importante. în rezumat nu vor fi incluse surse bibliografice. Rezumatul trebuie să conţină între 1000 şi 1500 de caractere (inclusiv spaţiile).

 
Nume*
Prenume*
Titlu didactic
şi ştiinţific*
Instituţie*
Adresă*
Localitate*
Cod poştal*
Judeţ*
Telefon*
Fax*
E-mail*
Doresc să particip la conferinţă:
  cu o lucrare prezentată oral
  cu o lucrare prezentată poster
  fără lucrare
Lucrarea se incadrează în:
  Ştiinţe fundamentale în creşterea animalelor
  Tehnologii aplicate în creşterea animalelor
  Valorificarea producţiilor animale
  Acvacultură şi pescuit
  Turism şi alimentaţie publică
Titlul lucrării*
(română)
Titlul lucrării*
(engleză)
Autori*
Rezumat*
(română)


Au mai ramas de caractere
Cuvinte
cheie*
Rezumat*
(engleză)

Au mai ramas de caractere
Cuvinte
cheie*
 
 

Reguli de tehnoredactare

Întrucât lucrările acceptate vor fi publicate în Volumul de Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, cotat CNCSIS B+ şi indexat în baza de date CAB I este necesară respectarea mai multor cerinţe.
Lucrările ştiinţifice vor fi redactate conform cu template-ul Microsoft Word pe care îl puteţi vizualiza şi salva accesând linkul: Template MS Word_Reguli de tehnoredactare


Contact

Facultatea de Zootehnie
Prof. dr. Constantin PASCAL
Prodecan

telefon: 0232 407593
fax: 0232 267504
e-mail: pascalc@uaiasi.ro


Cazare

Vă recomandăm să faceţi rezervări din timp întrucât odată cu manifestarea ştiinţifică găzduită de Facultatea de Zootehnie, în aceeaşi perioadă, în Iaşi mai au loc şi alte evenimente ştiinţifice şi culturale.

Hotel Astoria
Telefon: 0232 233888 Fax: 0232 244777
E-mail: reservation@hotelastoria.ro.
Web: www.hotelastoria.ro

Hotel Dorobanţi
Telefon: 0232 415415, 0332 415415
E-mail: rezervari@hoteldorobanti.ro 
Web: www.hoteldorobanti.ro

Hotel Europa
Telefon: 021 3204232
Web: http://www.rezervarihotel.ro/Hotel-Europa-Iasi.html

Hotel Grand Traian
Telefon: 0232 266666 Fax: 0232 212187,
E-mail: reservation@grandhoteltraian.ro
Web: www.grandhoteltraian.ro

Hotel Moldova
Telefon: 0232 260240 Fax: 0232 219621
E-mail: moldova.iasi@unita-turism.ro
Web: www.hotelmoldovaiasi.ro

Hotel Ramada City Center
Telefon: 0232 256070, Fax 0232 215037
Web: http://www.rezervarihotel.ro/Hotel-Ramada-City-Center-Iasi.html

Hotel Unirea
Telefon: 0232 205006, Fax 0232 205026
E-mail: rezervari@hoteluniream.ro
Web: www.hotelunirea.ro

Pentru servicii Rent-a-Car vă rugăm să contactaţi Agenţia TRAVIS TURISM la următoarea adresă, numere de telefon-fax şi e-mail:
Iasi - 700124, România, B-dul Stefan cel Mare nr. 1 
Tel: 0232 237171 0232 237790
Fax: 0232 237790
Mobil: 0745 252005
rds.TEL: 0332 401894
E-mail: office@travis.ro


Evenimente 2018

1. Simpozionul Ştiinţific Internaţional : BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE
    Timişoara 24-25 mai 2018
website: https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-_ro_1243.html

2. Conferinţa Internaţională "Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru agricultură",
    Bucureşti în perioada 7-9 iunie 2018
website: http://agricultureforlife.usamv.ro/index.php/ro/

3. The XVIII Middle European Buiatrics Congress,
    Eger 30 mai-2 iunie, Ungaria
website: http://www.mbuiatrikus.org/showpage.php?azon=hirek&lang=en

4. Food Safety and Regulatory Measures
    11-12 iunie, 2018 Barcelona, Spain
website: https://foodsafety-hygiene.conferenceseries.com/symposium.php

5. ICAR Conferences,
    17-21 June 2019, Praga Cehia
website: https://www.icar.org/index.php/icar-meetings-news/

6. Simpozion "Perspective ale Agriculturii Mileniului III",
    Cluj Napoca, 27-29 sepembrie 2018
website: http://symposium2018.usamvcluj.ro/

7. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018",
    Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina
website: http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/


Ediţii anterioare

       În cadrul Institutului Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri (H.C.M.) nr. 1056 din 2 Octombrie 1951, se înfiinţează Facultatea de Zootehnie, cu o durată a studiilor de 4 ani. După organizare, în laboratoarele acesteia a început o activitate intensă de cercetare ştiinţifică, iar pentru promovarea rezultatelor se impunea derularea unor sesiuni ştiinţifice.

       Astfel, în zilele de 6-7 martie 1954 a avut loc prima "Sesiune ştiinţifică" în Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, când cadrele didactice din Facultatea de Zootehnie au susţinut 7 referate şi comunicări. În activitatea de cercetare ştiinţifică au fost antrenaţi şi studenţii facultăţii, aceştia fiind organizaţi în două cercuri ştiinţifice, unul de Alimentaţie şi altul de Zootehnie.

       La Sesiunea ştiinţifică din 26-27 Martie 1955, organizată de asemenea la nivelul Institutului, cadrele didactice şi din cercetare, din Facultatea de Zootehnie ieşeană, s-au prezentat cu 13 lucrări ştiinţifice, dintr-un total de 55 înscrise pe agenda sesiunii.

       Ulterior, tematica de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice s-a diversificat, cuprinzînd un număr mai mare de teme, dintre care amintim: "Studiul depozitului de travertin din România, în vederea utilizării acestuia ca supliment mineral în hrana animalelor domestice"; "Stabilirea valorii nutritive a unor nutreţuri produse în Moldova"; "Utilizarea antibioticelor furajere la suine şi păsări"; "Ameliorarea taurinelor de rasă Sură de stepă"; "Îmbunătăţirea tehnologiei de creştere a rasei de suine Mangaliţa"; "Sporirea producţiei de ouă la păsări"; "Dezvoltarea pisciculturii în Moldova" etc.

Din anul 1957, manifestările ştiinţifice organizate în Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi au avut loc separat, pe fiecare facultate în parte. Acestea au luat o amploare deosebită după anul 1990, când s-au transformat în "Simpozioane cu participare internaţională".

 În perioada anilor 1995-1999, în paralel cu lucrările Simpozioanelor organizate, s-au desfăşurat şi primele 5 congrese ale Societăţii Române de Zootehnie, la care au participat delegaţi din toate judeţele ţării şi din Republica Moldova.

       Cercetarea ştiinţifică din facultate, aflată într-un continuu progres a pus pe primul plan rezolvarea unor probleme majore ale zootehniei din ţara noastră. Fiecare temă de cercetare abordată s-a realizat într-un cadru inter şi pluridisciplinar, cu multă competenţă, conştiinciozitate, corectitudine şi dăruire. În prezent, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la parametri competitivi, dovadă fiind cele peste 35 de contracte/granturi care au fost şi sunt coordonate de către cadrele didactice şi doctoranzii Facultăţii de Zootehnie.

       În aceste condiţii, este evident faptul că trebuie intensificate preocupările în vederea promovării, la nivel naţional şi internaţional, a rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică. Pentru a îndeplini aceste deziderate, cadrele didactice şi cele din cercetare participă activ la diferite manifestări ştiinţifice organizate în ţară şi peste hotare. De asemenea, pentru a creşte gradul de impact şi pentru o mai bună vizibilitate internaţională a României în lumea academică şi ştiinţifică s-au făcut eforturi pentru creşterea prestigiului manifestărilor ştiinţifice. Faptul care atestă că suntem pe un drum bun este dat de numărul participanţilor din afara graniţelor ţării, care creşte la fiecare ediţie, la care se adugă şi calitatea ştiinţifică a lucrărilor prezentate şi buna cotare internă şi internaţională a volumului de Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie, editat la fiecare ediţie.