Info Studenţi

Studii de licenţă şi master

SESIUNEA IUNIE 2021


  Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/disertaţie, în anul universitar 2020-2021 (format pdf)
 1. Comisiile pentru examenul de licenţă/diplomă/disertaţie
      pentru sesiunea iunie 2021 (format pdf)
 2. Ghid privind finalizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat (format pdf)

 3. Tematica pentru examenul de diplomă/licenţă:
  • — tematica pentru specializarea Zootehnie - 2021 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Piscicultură şi acvacultură - 2021 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare - 2021 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 2021 (format pdf)
  • SESIUNEA IUNIE 2020
  • Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/disertaţie, în anul universitar 2019-2020 (format pdf)
  • Comisiile pentru examenul de licenţă/diplomă/disertaţie
       pentru sesiunea iunie 2020 (format pdf)
  • Ghid privind finalizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat (format pdf)
  • Tematica pentru examenul de diplomă/licenţă:
  • — tematica pentru specializarea Zootehnie - 2020 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Piscicultură şi acvacultură - 2020 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare - 2020 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 2020 (format pdf)

  Programarea examenelor în sesiunea 26.04.2021-29.04.2021; 10.05.2021-16.05.2021 - Anul IV

 4.   Programare examene anul IV

 5. Ghidul studentului

Facilităţi acordate studenţilor

 • cazare în căminele USAMV Iaşi, pe toată durata studiilor;
 • posibilitatea de servire a mesei în cadrul cantinei universităţii, în regim autoservire;
 • acces permanent la Internet, prin intermediul unei reţele moderne de fibra optica;
 • utilizarea gratuită a resurselor de documentare existente în cadrul Bibliotecii USAMV Iaşi (manuale universitare, publicaţii de specialitate româneşti şi străine);
 • gratuităţi sau reduceri la serviciile/manifestările instituţiilor culturale din Iaşi (muzee, teatru, filarmonica, biblioteci etc.);
 • acces la facilităţile bazei sportive din cadrul USAMV Iaşi (sală de sport, sală de forţă şi de tenis, pista de atletism, terenuri pentru jocuri de echipă: fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp);
 • reduceri la serviciile de transport în comun din Mun. Iaşi şi în reţeaua SNCFR;
 • burse acordate în funcţie de rezultatele obţinute sau de situaţia socială a studenţilor;
 • stagii de formare profesională în universităţi şi unităţi de producţie din alte ţări;
 • participarea activă în cadrul cercurilor ştiinţifice şi a simpozioanelor studenţeşti;
 • premii oferite pentru recunoaşterea activităţii de formare profesională sau de cercetare;
 • bilete gratuite în taberele naţionale studenţeşti, în funcţie de performanţele individuale.

Perspective profesionale


După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:

 • societăţi şi asociaţii agricole / zootehnie;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole / zootehnie;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor / alimentelor;
 • institute de cercetare ştiinţifică;
 • învăţământ superior;
 • învăţământ preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării - direcţia programe de dezvoltare durabilă;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.
  • Structură an universitar 2020-2021


  •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, studii de licenţă

  •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, master


  • Orar, semestrul II, 2020 - 2021


   Anunţ

       Activităţile didactice se vor desfăşura şi în semestrul II în sistem hibrid (similar semestrului I), după următorul program:

       Licenţă zi

   Anul I    săptămânile 1–7 on-site, săptămânile 8–14 on-line
   Anul II    săptămânile 1–7 on-line, săptămânile 8–14 on-site
   Anul III    săptămânile 1–7 on-line, săptămânile 8–14 on-site
   Anul IV    săptămânile 1–10 on-site

       Licenţă ID

   - Anii I-III
   on-line: 12–14.03.2021; 09–11.04.2021; 21–23.05.2021;
   on-site: 26–28.02.2021; 26–28.03.2021; 23–25.04.2021;

   - Anul IV
   on-line: 12–14.03.2021; 09–11.04.2021;
   on-site: 26–28.02.2021; 26–28.03.2021; 23–25.04.2021.

       Masterat anul I

   on-site: 01–06.03.2021; 29.03.–03.04.2021; 19–24.04.2021; 17–22.05.2021;
   on-line: conform orarului săptămânal (exceptând săptămânile on-site)
  ORAR LICENŢĂdescarca

  ORAR MASTERdescarca

  ANUNŢ

      Studenţii trebuie să finalizeze alegerea temei proiectului de diplomă/disertaţie până pe data de 19.02.2021 şi depunerea cererilor cu avizul cadrului didactic îndrumător la secretariatul facultăţii până pe 26.02.2021.
      În săptămâna 15 - 19.02.2021 îndrumătorii de an vor organiza întâlniri cu studenţii în vederea finalizării acestei activităţi.

  Teme propuse proiecte de diplomă

 •    - anul II - Zootehnie, CEPA, IMAPA

 •    - anul III - Zootehnie, CEPA, IMAPA

 • Cerere temă proiect de diplomă    Cerere

  Teme lucrări de disertaţie

 •    - anul I master - MCSA, MPA, NAA, RAG

 • Cerere temă lucrare de disertaţie    Cerere