Admitere

ADMITERE 2021

Acte necesare înscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip "act de identitate" (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Număr de locuri septembrie 2021

STUDII DE LICENŢĂ


Se prelungeşte perioada de înscriere

Perioada de înscriere pentru admiterea din septembrie este 6-15 septembrie 2021.
Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (14 septembrie 2021).

MASTER


Se prelungeşte perioada de înscriere

Perioada de înscriere pentru admiterea din septembrie este 6-15 septembrie 2021.
Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (14 septembrie 2021)
Admiterea candidaţilor la master se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu/test online, cu aprecierea prin "admis" sau "respins", în data de 15 septembrie 2021
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ


Pentru sesiunea din septembrie perioada de înscriere a candidaţilor (online sau la sediul facultăţii) este 6 - 15 septembrie 2021.


Site dedicat admiterii


Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.