Admitere

ADMITERE 2022

Metodologie


METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII ADMITERII LA UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEŢII ”ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI, ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

Acte necesare înscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip "act de identitate" (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic și auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.
Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 11-22 iulie 2022, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 05 - 08 septembrie 2022.
Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 23 iulie 2022, respectiv 09 septembrie 2022.


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.
Perioada de înscriere a candidaţilor va fi 7 iulie–21 iulie 2022, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 05-08 septembrie 2022.


ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ


Înscrierea se pot face online sau la sediul facultăţii în perioada 11-22 iulie 2022, iar pentru sesiunea din septembrie, 05-08 septembrie 2022.
Înmatricularea candidaţilor are loc în perioada 23-28 iulie 2022, respectiv 09-12 septembrie 2022.


Site dedicat admiterii


Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere