Departament ID

ECHIPA MANAGERIALĂ


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


ORAR

  • - Orarul desfăşurării activităţii didactice I.D. în semestrul I, anul universitar 2021-2022 (format pdf)
  • - Orarul desfăşurării activităţii didactice I.D. în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022 (format pdf)

TAXE

  • Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022 (format pdf)

  • Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
    cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
    Copia după chitanţă poate fi trimisă pe adresa casierie_zoo@uaiasi.ro

Regulament

  • Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de educaţie permanentă şi învăţământ la distanţă (DEPID) (format pdf)

Ghid de consiliere

  • Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, învăţământ la distanţă (format pdf)