Departamente

Ştiinţe fundamentale în Zootehnie


Director de departament

Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU
e-mail: dsimeanu@uaiasi.ro

 

Prof. univ. dr. Paul BOIŞTEANU
  — Fiziologie animală;
 • Tehnologia cărnii şi preparatelor din carne;
 • Procesarea produselor de origine animală;
 • Control şi expertiza cărnii şi a produselor din carne;
 • Management cinegetic.

Prof. univ. dr. Mircea Ioan POP
 • Nutriţie şi alimentaţie;
 • Aditivi furajeri;
 • Merceologia produselor alimentare.

Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
 • Genetică;
 • Biologia producţiilor;
 • Alimente modificate genetic.

Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU
 • Nutriţie şi alimentaţie;
 • Producţiii animaliere;
 • Nutriţie umană;

Conf. univ. dr. Carmen-Olguţa BREZULEANU
 • Didactica specialităţii;
 • Managementul clasei de elevi;
 • Comunicare şi negociere.

Conf. univ. dr. Valerica GÎLCĂ
 • Ecologie şi protecţia mediului;
 • Ecologie şi ecoturism;
 • Botanică şi zoologie acvatică;
 • Hidrologie şi hidrobiologie;
 • Managementul mediului.

Conf. univ. dr. Roxana-Dana BUCUR
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic;
 • Construcţii agricole;
 • Construcţii horticole;
 • Construcţii agroturistice;
 • Terasamente, drumuri şi reţele edilitare.

Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR
 • Fiziologia animalelor;
 • Tehnologia cărnii şi preparatelor din carne.

Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA
 • Ameliorarea animalelor;
 • Politici şi strategii globale de securitate alimentară;
 • Managementul resurselor umane în alimentaţie publică şi agroturism;
 • Strategii şi politici de dezvoltare în alimentaţie publică şi agroturism.

Şef lucrări dr. Doina LEONTE
 • Zooigienă;
 • Igienă alimentară;
 • Ihtiologie;
 • Alimentaţia peştilor;
 • Biologie celulară.

Şef lucrări dr. Cristina-Gabriela RADU-RUSU
 • Nutriţia şi alimentaţia animalelor;
 • Aditivi şi ingrediente în industria alimentară.

Şef lucrări dr. Alexandru USTUROI
 • Procesarea produselor de origine animală;
 • Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism;
 • Managementul mediului.

Şef lucrări dr. Raluca-Elena DONOSĂ
 • Nutriţia şi alimentaţia animalelor;
 • Zootehnie generală;
 • Tehnologia creşterii animalelor.

Prof. univ. dr. consultant Vasile TEUŞAN
 • Anatomie, Histologie, Embriologie.
 • Metode de conservare şi preparare a nutreţurilor.

Managementul producţiilor animale


Director de departament:

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
e-mail: umg@uaiasi.ro

 

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
 • Creşterea păsărilor;
 • Managementul producţiilor avicole;
 • Controlul calităţii alimentelor;
 • Controlul calităţii produselor alimentare;
 • Tehnologia laptelui şi a produselor derivate;
 • Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate.

Prof. univ. dr. Benone PĂSĂRIN
 • Creşterea suinelor;
 • Acvacultură;
 • Managementul producţiei la suine.

Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ
 • Tehnologia creşterii animalelor;
 • Zootehnie generală;
 • Materii prime animale;
 • Creşterea bovinelor.

Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor;
 • Managementul producţiei la ovine şi caprine;
 • Tehnologii generale animale;
 • Biotehnologii aplicate în industria alimentară;
 • Biotehnologia produselor alimentare tradiţionale.

Prof. univ. dr. Vasile MACIUC
 • Managementul producţiilor bovine;
 • Metodologia cercetării ştiinţifice;
 • Drept comercial;
 • Medicină judiciară şi contravenţii;
 • Tehnici de negociere şi contractare.

Conf. univ. dr. Marius DOLIŞ
 • Apiculturã şi sericicultură;
 • Creşterea cabalinelor;
 • Etologie.

Conf. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU
 • Anatomie, Histologie, Embriologie
 • Analize enzimatice şi imunologice în industria alimentară

Şef lucrări dr. Gherasim NACU
 • Biologia reproducerii animalelor;
 • Biotehnologii de reproducţie în zootehnie;
 • Reproducţia animalelor acvatice;
 • Silvicultura şi produse ale pădurii;
 • Controlul producţiei agroalimentare ecologice.

Şef lucrări dr. Bogdan Vlad AVARVAREI
 • Inginerie tehnologică în alimentaţia publică şi agroturism;
 • Procesarea producţiilor agroalimentare;
 • Managementul afacerilor;
 • Operaţii unitare în industria alimentară;
 • Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole;
 • Inspecţie şi legislaţie în acvacultură.

Şef lucrări dr. Gabriel HOHA
 • Creşterea suinelor;
 • Controlul şi expertiza calităţii produselor extractive;
 • Exploatarea fondului piscicol din bazine naturale.

Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE
 • Construcţii;
 • Construcţii agroturistice;
 • Controlul spaţiilor şi al parametrilor de depozitare.

Şef lucrări dr. Lenuţa FOTEA
 • Procesarea produselor din acvacultură;
 • Controlul şi expertiza cărnii de peşte;
 • Controlul calităţii produselor acvatice;
 • Merceologia produselor alimentare acvatice;
 • Tehnologii generale animale;
 • Amenajarea agroturistică a teritoriului.

Şef lucrări dr. Cristina SIMEANU
 • Geografia turismului şi resurse turistice;
 • Protecţia mediului;
 • Managementul fermelor agroturistice;
 • Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
 • Acvacultură.

Şef lucrări dr. Cătălin Emilian NISTOR
 • Controlul şi expertiza calităţii produselor extractive;
 • Principii şi metode de conservare a produselor alimentare;
 • Controlul şi expertiza calităţii produselor de morărit şi panificaţie;
 • Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
 • Materii prime animale.

Prof. univ. dr. consultant Ioan VACARU-OPRIŞ
 • Tehnologia produselor de origine animală;
 • Creşterea animalelor.