Departamente

Control, expertiză şi servicii


Director de departament:

Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU
e-mail: dsimeanu@uaiasi.ro


Lista personalului didactic al departamentului "Control, expertiză
şi servicii"

 

Prof. univ. dr. Paul BOIŞTEANU

Prof. univ. dr. Mircea Ioan POP

Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ

Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU

    »»» Simeanu D - Lista de lucrari ştiinţifice

Conf. univ. dr. Carmen-Olguţa BREZULEANU

Conf. univ. dr. Valerica GÎLCĂ

Conf. univ. dr. Roxana-Dana BUCUR

Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR

Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA

Şef lucrări dr. Doina LEONTE

Şef lucrări dr. Cristina-Gabriela RADU-RUSU

Şef lucrări dr. Alexandru USTUROI

Şef lucrări dr. Raluca-Elena DONOSĂ

Asist.univ. dr. Dragoş Mihai LĂPUŞNEANU

Asist.univ. dr. Mădălina Alexandra DAVIDESCU

Asist.univ. dr. Roxana ZAHARIA

Resurse animale şi tehnologii


Director de departament:

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
e-mail: umg@uaiasi.ro


Lista personalului didactic al departamentului "Resurse animale
şi tehnologii"

 

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI

    »»» Usturoi M.G. (lucrari ştiinţifice + carti)

    »»» Usturoi M.G. (contracte de cercetare)

Prof. univ. dr. Benone PĂSĂRIN

    »»» CANDIDATURA membru consiliu Pasarin B.

    »»» CANDIDATURA senat Pasarin B.

Prof. univ. dr. Constantin PASCAL

    »»» Pascal C. (lucrari ştiinţifice + carti)

    »»» Pascal C. (contracte de cercetare)

Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ

Prof. univ. dr. Vasile MACIUC

Prof. univ. dr. Marius DOLIŞ

Conf. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU

Şef lucrări dr. Gherasim NACU

Şef lucrări dr. Bogdan Vlad AVARVAREI

Şef lucrări dr. Gabriel HOHA

Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE

Şef lucrări dr. Lenuţa FOTEA

Şef lucrări dr. Cristina SIMEANU

Şef lucrări dr. Cătălin Emilian NISTOR

Asist. univ. dr. Claudia PÂNZARU

Prof. univ. dr. consultant Ioan VACARU-OPRIŞ