Oferta academică

În conformitate cu Legea 288/24 iunie 2004 şi în contextul aderării României la Uniunea Europeană, învăţămîntul superior se organizează conform directivelor procesului Bologna, în 3 cicluri, respectiv: studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat.

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, ca parte integrantă a U.S.V. "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, prezintă o ofertă academică diversificată, care acoperă programe de studiu caracteristice tuturor celor 3 cicluri de studii universitare.

  Ciclu de studii universitare   Domeniu   Specializare   Forma
 de înv.
 Durata  Titlul la absolvire
 Studii universitare
 de licenţă (ciclul I)
 Zootehnie  Zootehnie (A)  Plan de învăţământ  zi  4 ani
 (8 sem.)
 Inginer
 ID
 Piscicultură şi acvacultură (A)  Plan de învăţământ  zi
 Inginerie şi
 management în 
 agricultură şi
 dezvoltare rurală
 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (A) 
 Plan de învăţământ
 zi
 Ingineria produselor
 alimentare
 Controlul şi expertiza produselor alimentare (A) 
 Plan de învăţământ
 zi
 Studii universitare
 de masterat
 (ciclul II)
 Zootehnie  Nutriţia şi alimentaţia animalelor   Plan de învăţământ  zi  2 ani
 (4 sem.)
 Master în zootehnie
 Reproducţie şi ameliorare genetică   Plan de învăţământ
 Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor   Plan de învăţământ
 Managementul producţiilor animale   Plan de învăţământ
 Managementul exploataţiilor în acvacultură   Plan de învăţământ
 Studii universitare
 de doctorat
 (ciclul III)
 Zootehnie  Alimentaţia animalelor - Prof.dr. Ioan-Mircea Pop  zi  3 ani
 (6 sem.)
 Doctor în ştiinţe
 agricole şi silvice,
 domeniul zootehnie
 ff.
 Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor - Prof.dr. Ioan Gîlcă
  Prof.dr. Vasile Maciuc
 zi
 ff.
 Tehnologia exploatării suinelor - Prof.dr. Benone Păsărin
 Tehnică piscicolă
 zi
 ff.
 Genetică - Prof.dr. Şteofil Creangă  zi
 ff.
 Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
- Prof.dr. Marius Giorgi Usturoi
 zi
 ff.
 Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor - Prof.dr. Constantin Pascal  zi
 ff.
 Tehnologia produselor animaliere - Prof.dr. Paul Corneliu Boişteanu
 Fiziologia animalelor
 zi
 ff.

A — acreditată