A. Grozea


THE INFLUENCE OF STOKING DENSITY OF PIKEPERCH FRY REARED UNTIL 40 DAYS POST HATCH IN CONTROLLED CONDITIONS ON THEIR GROWTH AND SURVIVABILITY

A. Grozea, I. Banatean-Dunea, P. Szilagyi, B. Păsărin, A. Valean, A. Osman

Abstract
There are just few reports available related with the effect of stocking densities on the rearing of the pikeperch larvae and fry in the controlled conditions. The aim of this study is to identify the effect of stocking density on the growth performances of the pikeperch fry raised in recirculated aquaculture system (RAS) in the first 40 days post-hatch (DPH). Two variants of stocking densities were tested: 12 individuals l-1 and 9 individuals l-1. Growth dynamic of the pikeperch fry was monitorised by somatic measurements of randomly sampled individuals at each 7 days, until the age of 40 days post-hatch. Even at final the difference between total lengths of the individuals from the two variants was insignificant (p>0.05), very significand differences (p<0.001) were observed at their survivability. Therefore, a higher density (12 individuals l-1) don't negatively influence the growth dynamic, but have a significant effect on survivability of pikeperch fry.

Key words: pikeperch, fry, RAS, density


INFLUENŢA DENSITĂŢII ALEVINILOR DE ŞALĂU CRESCUŢI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 40 DE ZILE ÎN SISTEM RECIRCULANT, ASUPRA CREŞTERII ŞI SUPRAVIEŢUIRII ACESTORA

A. Grozea, I. Banatean-Dunea, P. Szilagyi, B. Păsărin, A. Valean, A. Osman

Rezumat
Există puţine date cu privire la influenţa densităţii la populare asupra performanţelor de creştere a larvelor şi alevinilor de şalău crescuţi în condiţii ţinute sub control. Scopul acestui studiu a fost acela de a identifica efectul densităţii asupra performanţelor de creştere a alevinilor de şalău crescuţi într-un sistem acvatic recirculant (RAS) pe parcursul a 40 de zile după fecundaţie. În cadrul a două variante s-au testat două densităţi la populare: 12 indivizi/litru respectiv 9 indivizi/litru. Dinamica de creştere a alevinilor de şalău a fost monitorizată prin măsurători somatice realizate pe indivizi prelevaţi randomizat, la interval de 7 zile până la vârsta de 40 zile. Chiar dacă la finalul experimentului diferenţele dintre cele două variante au fost nesemnificative (p>0,05) în ceea ce priveşte lungimea totală a corpului, în cazul supravieţuirii aceasta a fost foarte semnificativă (p<0,001). Aşadar o densitate mai ridicată (12 indivizi/litru) nu influenţează în mod negativ dinamica de creştere, dar are un efect favorabil asupra supravieţuirii alevinilor de şalău.

Cuvinte cheie: şalău, alevini, RAS, densitate