Al. Usturoi


CONTRIBUTIONS ON THE KNOWLEDGE OF INCUBATION EGGS PRODUCED BY ADULT PHEASANT FEMALES

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi

Abstract
The main goal of reproduction pheasants breeding is to re-populate hunting domains or to use them in poultry meat production. Within the intensive farming of reproduction pheasants, incubation eggs quality affects hatching results and the future performances of new-hatched chicks. The biological material included incubation eggs issued from the four main stages of laying (onset, peak, plateau, ending), specific to the adult pheasant reproduction females (ssp. Phasianus colchicus). Data processing revealed that eggs weight increased from 28.64g (laying onset) till 32.16g (ending), as well as the egg shape index (78.14% during onset, comparing to 79.22% during ending). Despite this, eggshell thickness was reduced from 0.424 mm in the laying onset to just 0.378 mm when laying ceased. This fact induced a decrease of the shell breaking strength, from 0.541 kgf/cm2 during onset, till 0.495 kgf/cm2 during ending. The Haugh Index, as main parameter in incubation eggs quality assessment, increased from 76.05 UH (onset) till 76.89 UH (ending). The conclusion of our study showed that quality traits of the eggs laid by pheasant reproduction females modified as their age modifies; however, better results related to incubation parameters could be achieved for the eggs laid during full maturity.

Key words: pheasant female, age, eggs, quality


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CALITĂŢII OUĂLOR PRODUSE DE FĂZĂNIŢE DE REPRODUCŢIE

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi

Rezumat
Creşterea fazanilor de reproducţie are drept scop obţinerea puilor destinaţi fie populării fondurilor de vânătoare, fie sacrificării pentru producţia de carne. În cazul creşterii în sistem intensiv a fazanilor de reproducţie, rezultatele procesului de incubaţie, precum şi performanţele viitoare ale puilor eclozionaţi, depind de calitatea ouălor de incubaţie. Materialul biologic studiat a fost reprezentat de ouă destinate incubaţiei, recoltate în cele patru faze principale ale ouatului (început, vârf, platou şi sfârşit de ouat), specifice făzăniţelor adulte de reproducţie (ssp. Phasianus colchicus). În urma prelucrării datelor obţinute s-a stabilit faptul că greutatea ouălor a crescut de la valoarea de 28,64g (început de ouat) la 32,16 (sfârşit de ouat), ca de altfel şi indicele formatului (78,14% la început de ouat, faţă de 79,22% la sfârşit de ouat). În schimb, grosimea cojii minerale s-a redus de la 0,424 mm, cât a fost la început de ouat, la numai 0,378 mm la sfârşit de ouat. Acest lucru a condus şi la diminuarea rezistenţei la spargere a cojii minerale, de la un nivel de 0,541 kgf/cm2 în perioada de început de ouat, la 0,495 kgf/cm2 la sfârşit de ouat. Indicele Haugh, ca indicator general de apreciere a calităţii ouălor de incubaţie a crescut de la 76,05 UH cât s-a înregistrat la început de ouat, la 76,89 UH la sfârşit de ouat. Concluzia studiului a fost aceea că indicii de calitate ai ouălor provenite de la făzăniţele de reproducţie se modifică în funcţie de vârsta acestora; totuşi, rezultate superioare privind calităţile de incubaţie ale ouălor se realizează la cele depuse de păsările aflate în plină maturitate.

Cuvinte cheie: făzăniţă, vârstă, ouă, calitate