Andreea Hortanse Anghel


INFLUENCE OF VITAMIN E ON MICROSCOPIC AND OXIDATIVE PARAMETERS OF FROZEN-THAWED RAM SEMEN

Andreea Hortanse Anghel, Stela Zamfirescu, D. Coprean

Abstract
Cryopreservation is associated with the production of reactive oxygen substances (ROS), which lead to lipid peroxidation of sperm membranes, resulting in a loss of sperm motility, viability and fertility. The aim of this study was to assess the effects of vitamin E adding to the dilution media on standard qualitative parameters (motility, viability, HOST) and oxidative parameters (lipid peroxidation) of frozen-thawed ram semen. Ejaculate samples were collected with artificial vagina from 2 adult Merino Palas rams, on normal season of reproduction (October-December 2009) and diluted with a Tris-base extender containing vitamin E (1 and 2mM) and without antioxidants (control). Diluted semen was cooled to 4oC and frozen in 0.25 ml straw, prior to being stored in liquid nitrogen. Semen parameters including motility, the plasmatic membrane structural integrity (viability by eosin-nigrosin stain), functional membrane integrity (hipoosmotic test) and lipid peroxidation (LPO) were investigated after thawing. Lipid peroxidation level was examined by measuring the production of malondialdehyde using the thiobarbituric acid method. The results show that vitamin E has positive protection effects on the semen characteristics consequently to the freezing-thawing process.Both doses of vitamin E increased the percentage of sperm motility and viability(p<0.05), but reduced the lipid peroxidation (LPO) level. Most effective occur at the 2mM dose, though differences among the doses were non-significant (p≥0.05).

Key words: ram, semen, cryopreservation, vitamin E, lipid peroxidation


INFLUENŢA VITAMINEI E ASUPRA PARAMETRILOR MICROSCOPICI ŞI OXIDATIVI AI SPERMEI DE BERBEC DUPĂ CONGELARE-DECONGELARE

Andreea Hortanse Anghel, Stela Zamfirescu, D. Coprean

Rezumat
Crioconservarea este asociată cu producerea de specii reactive ale oxigenului (ROS) care conduc la peroxidarea lipidelor membranare, rezultând afectarea motilităţii, viabilităţii şi fertilităţii. Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua efectele vitaminei E asupra parametrilor standard de calitate ai spermei (motilitate, viabilitate, HOST) şi oxidativi (peroxidarea lipidică) ai spermei de berbec, după congelare-decongelare. Probele de spermă recoltate cu vagina artificială de la 2 berbeci adulţi de rasă Merinos de Palas, în sezon normal de reproducţie (octombrie-noiembrie 2009), au fost diluate cu mediu pe baza de Tris cu adaos de vitamina E (1 şi 2mM) şi fără antioxidant (martor). Materialul seminal diluat a fost răcit la 4oC şi congelat în paiete de 0,25 ml, înainte de a fi stocat în azot lichid. După decongelare au fost evaluaţi următorii parametri spermatici: motilitate, integritate structurală a membranei plasmatice (viabilitate prin coloraţia eozină-nigrozină), integritate funcţională a membranei (testul hipoosmotic) şi gradul de peroxidare lipidică (LPO). Nivelul peroxidării lipidice a fost determinat prin analiza malondialdehidei prin metoda acidului tiobarbituric. Rezultatele au demonstrat că vitamina E are efecte de protecţie asupra parametrilor spermatici după decongelare. Pentru ambele concentraţii se înregistrează creşteri ale motilităţii şi viabilităţii spermatice faţă de martor (p<0.05), dar şi reducerea gradului de peroxidare lipidică. Pentru concentraţia de 2mM se înregistrează un efect protector mai pronunţat deşi diferenţele între cele două concentraţii sunt nesemnificative (p≥0.05).

Cuvinte cheie: berbec, spermă, crioconservare, vitamina E, peroxidare lipidică