Nicoleta Daniela Bortă (Frunză)


RESEARCHES ON THE USE OF FEED ADDITIVE BABY C4 IN BROILER CHICKEN DIETS

Nicoleta Daniela Bortă (Frunză), I.M. Pop

Abstract
The purpose of this paper was to assess parameters of broiler chicken productivity in terms of using a feed additive based on butyric acid. There were used 3 groups of chicken every group of 75 subjects, it was made a control group (C) and two experimental groups (E1, E2) which was feed with a supplemented diet with feed additive Baby C4 in different proportions: 2‰ in the first 21 days at E1 group and 3‰ in the first 7 days at E2 group. It was found an increase in body weight of experimental group of chickens around 6% (E2) to 8% (E1) and a reduction in specific consumption by 5% - 8% corresponding of lots E1 and E2 respectively, compared with body weight and specific consumption in the control group of chicken. For an analysis with an exactly results it was calculated European efficiency factor indicating E2 group with an index of 410 in first place followed by the E1 group with 400 and control subjects with 351.

Key words: broiler, poultry diet, feed additive, Baby C4


CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA ADITIVULUI FURAJER BABY C4 ÎN ALIMENTAŢIA PUILOR BROILER DE GĂINĂ

Nicoleta Daniela Bortă (Frunză), I.M. Pop

Rezumat
Scopul lucrării a constat în evaluarea unor parametri productivi ai puilor broiler de găină, în condiţiile utilizării unui aditiv furajer pe bază de acid butiric. Au fost organizate 3 loturi, fiecare a câte 75 de pui, respectiv un lot de control (C) şi două loturi experimentale (E1, E2), la care hrana a fost suplimentată cu aditivul Baby C4 în proporţii diferite: 2‰ în primele 21 de zile la lotul E1 şi 3‰ în primele 7 zile la lotul E2. S-a constat o creştere a greutăţii corporale la puii din loturile experimentale cu circa 6% (E2) până la 8% (E1) şi o reducere a consumului specific cu 5% - 8%, corespunzătoare loturilor E1 şi respectiv E2, comparativ cu puii din lotul de control. Pentru o analiză cât mai reală a rezultatelor obţinute, s-a calculat factorul european de eficienţă care indică lotul E2, cu un indice de 410, pe primul loc, urmat de lotul E1 cu o valoare a indicelui de 400, şi lotul de control, cu un indice de 351.

Cuvinte cheie: broiler, alimentaţia păsărilor, aditiv furajer, Baby C4