C. Leonte


POSSIBILITIES FOR THE PRODUCTION OF WOOL FROM SHEEP

C. Leonte, Doina Leonte, T.St. Atanasiu

Abstract
The purpose of this study was to find solutions for unlocking the production of wool from sheep as an alternative to the use of insulation materials and traditional isolation to improve comfort index, which lead to decrease heat loss in winter, to reduce intake summer heat and provide a positive thermal balance inside the building. The research was conducted by the method of comparing the existing data in the literature on the technical features of main construction materials used for thermal insulation and construction noise. It also was a cost analysis and thermal insulation per unit area. Following the study observed that the coefficient of thermal conductivity value for wool sheep (λ), is 0.0326 kcal / m · h · ° C, slightly higher than that of expanded polystyrene which has a value of 0.029 kcal / m · h · ° C and lower than for mineral wool that has a value of 0.060 kcal / m · h · ° C. Given the qualities of good isolation system of sheep's wool, it can be concluded that its use in construction may be one of the main options for recovery, given that national production of wool is purchased in a proportion rather reduced from producers.

Key words: Building insulation, wool production, recovery


POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE A PRODUCŢIEI DE LÂNĂ OBŢINUŢĂ DE LA OVINE

C. Leonte, Doina Leonte, T.St. Atanasiu

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a găsi soluţii de valorificare a producţiei de lână obţinuţă de la ovine, ca o alternativă la utilizarea unor materiale termoizolante şi fonoizolante clasice pentru îmbunătăţirea indicilor de confort, care să ducă la diminuarea pierderilor de căldură iarna, la reducerea aportului de căldură vara şi asigurarea unui bilanţ termic pozitiv în interiorul construcţiilor. Cercetările s-au efectuat prin metoda comparării datelor existente în literatura de specialitate referitoare la caracteristicile tehnice ale principalelor materiale de construcţie utilizate pentru izolaţiile termice şi fonice în construcţii. De asemenea s-a făcut o analiză şi a costurilor pentru izolaţie termică pe unitatea de suprafaţă. În urma studiului efectuat s-a observat că valoarea coeficientului de conductivitate termică pentru lâna de oaie (λ), este de 0,0326 kcal/m · h · °C, puţin mai mare decât cel al polistirenului expandat, care are o valoare de 0,029 kcal/m · h · °C, şi mai scăzut faţă de cel pentru vata minerală, care are o valoare de 0,060 kcal/m · h · °C. Având în vedere calităţile de bun izolator termic şi fonic ale lânii de oaie, se poate concluziona că utilizarea acesteia în construcţii poate constitui una din principalele posibilităţi de valorificare, având în vedere că la nivel naţional producţia de lână este achiziţionată într-o proporţie destul de redusă de la producători.

Cuvinte cheie: construcţii, materiale termoizolante, producţie de lână, valorificare