S. Cara


GREEN MASS CORN - AN IMPORTANT SOURCE IN ASSURING ANIMAL NUTRITION

S. Cara

Abstract
Corn for green mass represents o source for succulent fodder, especially during the dry periods in summer and fall. The research was conducted in order to establish the most productive corn hybrid, the cultivation technique and the optimal fertilization. As biological material we used Fundulea 376 and Fundulea 322 hybrids, sewed in pure culture, mixed with soybean on same rows and on alternative rows (4 corn rows - 4 soybean rows). Bigger productions resulted for Fundulea 322 hybrid, sewed in alternative rows with soybean, fertilized with manure 30 t/ha + complex fertilizer 100 - 200 kg/ha (11,4 - 12,6 t/ha d.s. for Fundulea 322). The highest protein content and the lowest cellulose content was registered when cultivating the mixture on same rows, for both hybrids, fertilized with 30 t/ha + complex fertilizer 200 kg/ha (16,02 % PB and 24,35 % CB for Fundulea 376, respective 16,70 % PB and 23,55 % CB for Fundulea 322). We recommend, for the target area, the Fundulea 322 corn hybrid, sewed in mixture with soybean.

Key words: corn, green mass, hybrids, fertilization


PORUMBUL MASĂ VERDE - SURSĂ IMPORTANTĂ PENTRU ASIGURAREA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR

S. Cara

Rezumat
Porumbul pentru masă verde constituie o sursă de asigurare cu furaje suculente, mai ales în perioadele secetoase din vară - toamnă. Cercetarea s-a făcut cu scopul de a stabili hibridul de porumb cel mai productiv, modul de cultivare şi fertilizarea optimă. Ca material biologic s-au folosit hibrizii Fundulea 376 şi Fundulea 322, semănaţi în cultură pură, în amestec cu soia pe aceleaşi rânduri şi în rânduri alternative (4 rânduri porumb - 4 rânduri soia). Producţii mai mari au rezultat la hibridul Fundulea 322, semănat în rânduri alternative cu soia, la fertilizarea cu gunoi 30 t/ha + îngrăşăminte complexe 100 - 200 kg/ha (11,4 - 12,6 t/ha s.u. la Fundulea 322). Conţinutul cel mai ridicat în proteină brută şi cel mai scăzut în celuloză brută s-a obţinut la cultivarea în amestec cu soia pe aceleaşi rânduri, la ambii hibrizi, la fertilizare cu 30 t/ha + îngrăşăminte complexe 200 kg/ha (16,02% PB şi 24,35% CB la Fundulea 376, respectiv 16,70% PB şi 23,55% CB la Fundulea 322). Se recomandă, pentru zona studiată, hibridul de porumb Fundulea 322, semănat împreună cu soia.

Cuvinte cheie: porumb, masă verde, hibrizi, fertilizare