Carmen Olguţa Brezuleanu


STUDIES REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE ANIMAL PRODUCTION IN THE CENTRAL MOLDAVIAN PLATEAU

Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu

Abstract
Agriculture, as a branch of economy, uses as a main means of production, the land. The aims of the study is to analyze the animal production under the aspect of the structure of main animal species on natural areas, average number of animals grown in private households on natural areas, number of animals grown in association exploitations and their ratio in the total number of animals, from Central Moldavian Plateau. Therefore, although the level and structure of agricultural production are influenced by the needs of consumption (on the market), the realisation of different products, on the conditions of economic efficiency, also takes into consideration the zoning of each species of plant. The development of husbandry production in Central Moldavian Plateau is influenced in a great way by the area character of its placement. A part of the animals from the limited companies could be found in the private household which bought the animals. The future in association units is to keep the number of animals. On species at cattle's and pigs the tendency is stationary, at sheep is decreasing and at birds is increasing.

Key words: Central Moldavian Plateau, animal production, association units, private household


STUDII PRIVIND DEZVOLTAREA PRODUCŢIEI ZOOTEHNICE ÎN PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC

Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu

Rezumat
Agricultura, ca ramură a economiei naţionale, utilizează ca principale mijloace de producţie pămîntul şi animalele. Prezentul studiu de caz îşi propune să analize productia animală sub aspectul structurii animalelor pe specii şi categorii de vârstă şi pe zone naturale, al numărului mediu de animale crescute în exploataţiile agricole private şi pe microzone precum şi în alte forme asociative din Podişul Central Moldovenesc. Din alt punct de vedere, nivelul şi structura producţiei animale este influenţată şi de nevoile comsumatorilor (piaţa), realizând diferite produse în condiţii de eficienţă economică, luând în considerare zonarea producţiei agricole pentru fiecare specie de plantă sau animal. Dezvoltarea producţiei zootehnice în Podişul Central Moldovenesc este influenţată în mare parte de caracterul zonal şi de amplasarea exploataţiilor agricole faţă de centrele de desfacere. O mare parte din animalele crescute în exploataţiile zootehnice tip SRL sunt destinate autocomsumului şi doar o mică parte se vând în special pe piaţă. Considerăm că în viitor, asociaţiile familiale şi alte forme de exploataţii agricole îşi vor creşte numărul de animale destinate vânzării, în special la porcine şi păsări, pentru a valorifica superior produsele agricole vegetale. La speciile de taurine şi porcine pe total zonă tendinţa este de menţinere a numărului, la ovine numărul este în scădere, în timp ce la păsări se constată o creştere uşoară.

Cuvinte cheie: Podişul Central Moldovenesc, producţie animală, asociaţii familiale, exploataţii private