Cristina Simeanu


THE STUDY OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STURGEON SPECIES OF POLYODON SPATHULA IN DIFFERENT DEVELOPMENT STAGES

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu

Abstract
The morphological characteristics analysis through biometry is a frequently used method in the study of systematic fish groups. The body measurements execution and fish age weighing is done with the purpose to deduce their maintenance status as well as their adaptability to the assured environment conditions. The sweet water sturgeon species Polyodon spathula, of North-American descent, is the object of this study by the analysis of 20 specimens, from which 10 of second summer and 10 of third summer. Based on the obtained data the most representative indices and factors of maintenance were estimated. The obtained values were: for the profile index - 6,89 for P.s.1+ and 6,35 forP.s.2+ ; for Fulton coefficient - 0,61% for P.s.1+ and 0,65% for P.s.2+; for Kiselev index - 2,36 in both situations; for the meat index which expresses the head ponder out of the standard length of the body - 8,33% for P.s.1+ and 10,93% for P.s.2+, and the index which expresses the caudal stern ponder out of the standard length - 5,03% for P.s.1++ and 7,69% for P.s.2+. Taking into consideration the obtained results we can conclude that the analyzed fishy material had a good maintenance status.

Key words: morphological characters, paddlefish, body indices, body tangible factors


STUDIUL UNOR CARACTERE MORFOLOGICE ALE SPECIEI DE STURIONI POLYODON SPATHULA ÎN DIFERITE STADII DE DEZVOLTARE

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu

Rezumat
Analiza caracterelor morfologice prin intermediul biometriei este o tehnică frecvent utilizată în studiul grupelor sistematice ale peştilor. Efectuarea măsurătorilor corporale şi cântărirea pe vârste de peşti se face cu scopul de a deduce în special starea de întreţinere a acestora precum şi adaptabilitatea lor la condiţiile de mediu asigurate. Specia de sturioni de apă dulce Polyodon spathula, de origine nord - americană, a făcut obiectul acestui studiu analizându-se 20 de exemplare, din care 10 exemplare de vara a II-a şi 10 exemplare de vara a III-a. Pe baza datelor obţinute au fost calculaţi cei mai reprezentativi indici şi coeficienţi de întreţinere. Valorile obţinute au fost: pentru indicele de profil - 6,89 la P.s.1+ şi 6,35 la P.s.2+; pentru coeficientul Fulton - 0,61% la P.s.1+ şi 0,65% la P.s.2+; pentru indicele Kiselev - 2,36 în ambele situaţii; pentru indicele de carnozitate ce exprimă ponderea capului din lungimea standard a corpului - 8,33% la P.s.1+ şi 10,93% la P.s.2+, iar indicele de carnozitate ce exprimă ponderea pedunculului caudal din lungimea standard - 5,03% la P.s.1+ şi 7,69% la P.s.2+. Având în vedere rezultatele obţinute, putem concluziona că materialul piscicol analizat a avut o stare bună de întreţinere.

Cuvinte cheie: caractere morfologice, Polyodon spathula, indici corporali, coeficienţi corporali