D. Dronca


STUDY REGARDING THE QUANTITATIVE EVOLUTION OF THE WILD ANIMALS POPULATIONS FOR HUNTING FROM CRALOVĂŢ ARIA, FOREST DISTRICT TIMISOARA, IN 2004-2008 PERIOD

D. Dronca, N. Pacala, I. Bencsik, I. Oprea, Mihaela Ivancia, T. Oroian, V. Cighi, G. Dumitrescu, I. Tăpălaga, Ada Cean, Liliana Boca

Abstract
Integration of the Romania in the UE, is imposing a special attention to hunting animals populations. The aim of the present paper is to study the quantitative evolution of the hunting population for the 13th species, in the period 2004-2008, in the hunting terrain Cralovăţ, from Forest Domain - Timisoara, with an total surface of 7673 ha. The conclusion was that the numeric evolution of the species studied is normal, keeping a balance in between populations as a conclusion of natural and artificial selection. It was also noticed that there is a good correlation between the numbers of individuals from the species studied and the biogenic capacity of the hunting fond studied.

Key words: hunting animals, hunt population, cynegetic


STUDIU PRIVIND EVOLUŢIA CANTITATIVĂ A EFECTIVELOR DE VÂNAT ÎN PERIOADA 2004-2008, PE FONDUL DE VÂNĂTOARE CRALOVĂŢ, OCOLUL SILVIC TIMIŞOARA

D. Dronca, N. Pacala, I. Bencsik, I. Oprea, Mihaela Ivancia, T. Oroian, V. Cighi, G. Dumitrescu, I. Tăpălaga, Ada Cean, Liliana Boca

Rezumat
Integrarea României în UE, impune acordarea unei atenţii speciale efectivelor de vânat. Scopul prezentei lucrări a fost acela de a studia evoluţia cantitativă a efectivelor de vânat pentru 13 specii, pe cunoscutul fond de vânătoare Cralovăţ, cu o suprafaţă totală de 7673 ha, din cadrul Ocolului Silvic Timişoara, în perioada 2004-2008. Concluzia a fost aceea că evoluţia numerică a speciilor studiate de pe fondul de vânătoare Cralovăţ este normală, pastrându-se un echilibru între populaţii ca urmare a acţiunii selecţiei naturale şi artificiale. De asemenea, s-a constatat că există o corelaţie bună între numărul de indivizi din speciile studiate şi capacitatea biogenică a fondului de vânătoare studiat.

Cuvinte cheie: animale de vânătoare, fondul de vânătoare, cinegetic