Elena Costăchescu


ASPECTS REGARDING REPRODUCTION INDICES OF VIENNESE BLUE DOE BRED IN FAMILIAL TYPE FARMS

Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, G. Hoha

Abstract
Biological characteristics of rabbit recommend this species to be increased and operating different systems. Race Blue Vienna was imported in recent years in Romania, especially by private breeders to be increased for meat and fur farms in specific circumstances. Research has covered a number of indices of breeding female and correlations between them. The study was conducted on 45 females who followed: during pregnancy, number of rabbits birth, number of rabbits weaned, breast-feeding losses and their causes. The data were statistically processed and interpreted. Recorded data and observations allowed the conclusion that the issue of race Blue Vienna adapted conditions for growth and established correlations between breeding evidence showed that during pregnancy and parturition number of the negative influence prolificacy. Pearson correlations between prolificity during pregnancy and have positive and significant r value being 0.636.

Key words: Blue Vienna, rabbits, breeding, pregnancy, prolificity


ASPECTE PRIVIND INDICII DE REPRODUCŢIE AI IEPUROAICELOR DIN RASA ALBASTRU VIENEZ CRESCUTE ÎN EXPLOATAŢII DE TIP FAMILIAL

Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, G. Hoha

Rezumat
Caracteristicile biologice ale iepurilor recomandă această specie pentru a fi crescută şi exploatată în diferite sisteme. Rasa Albastru vienez a fost importată în ultimii ani şi în România, mai ales de către crescătorii particulari, pentru a fi crescută pentru carne şi blăniţă în condiţii specifice fiecărei exploataţii. Cercetările au vizat o serie de indici de reproducţie la femele şi corelaţiile dintre aceştia. Studiul a fost efectuat pe 45 de femele la care s-a urmărit: durata gestaţiei, numărul de pui fătaţi, numărul de pui înţărcaţi, pierderile pe perioada de alăptare şi cauzele acestora. Datele au fost prelucrate şi interpretate statistic. Datele înregistrate precum şi observaţiile efectuate au permis emiterea unor concluzii potrivit cărora rasa Albastru vienez s-a adaptat condiţiilor de creştere iar corelaţiile stabilite între indicii de reproducţie au arătat că durata gestaţiei şi numărul de ordine al fătării influenţează negativ prolificitatea. Corelaţiile Pearson între durata gestaţiei şi prolificitate sunt pozitive şi semnificative, valoarea lui r fiind de 0,636.

Cuvinte cheie: Albastru vienez, iepuri, reproducţie, gestaţie, prolificitate