Fidel Gjurgji


SOME RESULTS OF STUDY DYNAMICS CONCETRATION OF FOSFAT JONIC AFTER MINERAL FERTILIZATION OF FISH-POND WITH THREE- CALCIK PHOSPHAT Ca3(PO4)2

Fidel Gjurgji, Elton Spaho, Alketa Ngjela

Abstract
Certain chemical substances are used for mineral fertilization of rearing reservoirs Ammonium nitrite, urea and sodium nitrate are used as source of nitrogen. The monocalcic phosphate is used as phosphorus source. For this purpose we can use lime (calcium oxide). In some rearing systems potassium compounds are used to enlarge its concentration in water. Intervals of distribution for inorganic fertilizers in water ponds are dependent on the velocity of their active substance exhausting and on their period of application. During the periods of bloom of phytoplankton, this velocity is higher and so the intervals of distribution are more frequent. In periods when we have a drop in feeding rates (e.g. in low temperatures of water), the fertilizing must be interrupted. Using chemicals as water fertilizers must very often be accompanied with organic fertilizers. The fertilizer detritus contains a great amount of microorganisms, which produce carbon dioxide during their life activity. This compound (CO2) is indispensable for biosynthesis activity of saprophyte algae.

Key words: fertilization, algae, intensification, phosphates, phytoplankton, zooplankton


UNELE REZULTATE PRIVIND EVOLUŢIA CONCENTRAŢIEI APEI ÎN FOSFAT IONIC DUPĂ FERTILIZAREA MINERALĂ A UNUI BAZIN PISCICOL CU FOSFAT TRICALCIC Ca3(PO4)2

Fidel Gjurgji, Elton Spaho, Alketa Ngjela

Rezumat
Pentru fertilizarea minerală a bazinelor de creştere în piscicultură se folosesc substanţe chimice specifice. Nitritul de amoniu, ureea şi nitratul de sodiu se utilizează ca surse de azot. Fosfatul monocalcic se foloseşte ca sursă de fosfor. Ca sursă de calciu se poate folosi oxidul acestui mineral. În unele sisteme de creştere compuşi pe bază de potasiu se utilizează pentru îmbunătăţirea concentraţiei apei în acest macroelement. Intervalele de administrare a fertilizanţilor anorganici sunt legate de durata de înjumătăţire a substanţei active, respectiv perioada de aplicare. Pe durata înfloririi fitoplanctonului, înjumătăţirea se produce mai rapid, deci intervalele de adminsitrare sunt mai reduse. În perioadele când nivelul hrănirii este mai scăzut (la temperaturi mai reduse ale apei), fertilizarea ar trebui întreruptă. Utilizarea îngrăşămintelor chimice ar trebui adesea însoţită de folosirea celor organice. Detritus-ul utilizat ca fertilizant conţine o cantitate mare de microorganisme, care produc dioxid de carbon pe parcursul ciclului de viaţă. Acest compus (CO2) este indispensabil pentru activitatea de biosinteză a algelor saprofite.

Cuvinte cheie: fertilizare, alge, intensificare, fosfaţi, fitoplancton, zooplancton