C. Grozavu


DATA RELATED TO FLORISTIC COMPOSITION AND GRAZING VALUE OF A FESTUCA RUBRA- NARDUS STRICTA PASTURE, FROM THE "DRAGOŞ-VODĂ", VÂNĂTORI-NEAMŢ BISON RESERVE

C. Grozavu, I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu

Abstract
Forage grass resources from the "Dragoş-Vodă"-Neamţ bison reserve are represented by the permanent pasture of "Festuca rubra - Nardus stricta" (4 ha). The researches aimed the mapping of this pasture, in order to establish exactly the floristic composition and its pastoral value, the double meter method being thus used. The pasture comprises mostly plants from Gramineae family (93.2%, 11 taxons), the highest participation being reached by Festuca rubra (19.87%) and Nardus stricta (19.04%). The latter species became co-dominant, due to the intensive grazing, another grass species being disadvantaged (Agrostis tenuis - 12.13%). Leguminosa family included 4 species - Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria (3.56%). Diverse plants category comprised 12 species. Grazing value was obtained through the combined usage of data related to specific contribution and specific quality index, reaching a level of 49.79 ("AVERAGE" value). The studied pasture could support feeding of 1.24 UVM/ha. The intensive grazing and ground flattening contributed to the floristic composition degradation, compared to the structure of the vegetal layer from the Vânători-Neamţ park. Pasture value allows its further usage, with some adjustments: rotation of grazing areas; over seeding with valuable fodder species; supplemental feeding of bison if grazing does not fulfill the nutritional requirements.

Key words: pasture, Festuca Rubra, Nardus stricta, grazing value, bison


DATE REFERITOARE LA COMPOZIŢIA FLORISTICĂ ŞI VALOAREA PASTORALĂ A UNEI PAJIŞTI DE FESTUCA RUBRA- NARDUS STRICTA, DE PE TERITORIUL REZERVAŢIEI DE ZIMBRI "DRAGOŞ-VODĂ", VÂNĂTORI-NEAMŢ

C. Grozavu, I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu

Rezumat
Resursele furajere ierboase din cadrul rezervaţiei de zimbri "Dragoş-Vodă"-Neamţ sunt reprezentate de pajiştea permanentă de tip "Festuca rubra - Nardus stricta" (4 ha). Cercetările au urmărit cartarea acestei pajişti, pentru stabilirea cu exactitate a compoziţiei floristice şi valorii pastorale, utilizându-se metoda dublului metru. Pajiştea cuprinde majoritar plante aparţinând familiei graminee (93,2%, 11 taxoni), cea mai mare participare având-o Festuca rubra (19,87%) şi Nardus stricta (19,04%). Din cauza păşunatului această ultimă specie a devenit codominantă, în defavoarea unei graminee mult superioară calitativ (Agrostis tenuis - 12,13%). Familia leguminoaselor a inclus 4 specii - Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria (3,56%). În categoria plante diverse au intrat 12 specii. Valoarea pastorală s-a obţinut prin utilizarea combinată a datelor privind contribuţia specifică şi indicele specific de calitate, rezultând un nivel de 49,79 (valoare "MIJLOCIE"). Pajiştea studiată poate suporta furajarea a 1,24 UVM/ha. Păşunatul intensiv şi tasarea terenului au contribuit la înrăutăţirea componenţei floristice, comparativ cu structura covorului vegetal din parcul Vânători-Neamţ. Valoarea pajiştii permite în continuare utilizarea ei, sub rezerva unor măsuri precum: rotaţia suprafeţelor de păşunat; supraînsămânţarea cu specii furajere valoroase; furajarea suplimentară a zimbrilor, în cazul în care păşunatul nu asigură necesarul nutriţional.

Cuvinte cheie: pajişte, Festuca rubra, Nardus stricta, valoare pastorală, zimbri