Gh. Hrincă


HAEMOGLOBIN TYPES IN THE CARPATHIAN BREED AND THEIR RELEVANCE FOR GOAT ADAPTATION

Gh. Hrincă

Abstract
This study describes the genetic structure from the Hb locus in goats of the Carpathian breed. The haemotypification of the individuals at the Hb locus was achieved by horizontal electrophoresis in starch gel. The Carpathian goat presents a haemoglobin polymorphism of middle level with a structure of binary type. The haemoglobin polymorphism in the Carpathian breed was stood out by identification in the electrophoretical field of three migration zones: the fast haemoglobin named HbA type, the haemoglobin with intermediate migration labelled HbAB type and the slow haemoglobin designed HbB type. These phenotypes are determined by two co-dominant alleles, HbA and HbB. According to the codominance phenomenon, the haemoglobin phenotypes are similar to the haemoglobin genotypes. Thus, the two alleles control three haemoglobin genotypes: two homozygotes, HbAHbA and HbBHbB, and one heterozygote, HbAHbB. The allele HbB registers a higher frequency (69.13%) than the allele HbA (30.87 %). Therefore, the HbBHbB homozygotes register a high incidence in population (52.36%) in comparison with the other two genotypes; the heterozygotes HbAHbB have a middling frequency (12.31%) and the homozygotes HbAHbA are less spread (12.31%). From the viewpoint of general zygosity, the haemoglobin homozygotness (64.67%) is a little higher than the haemoglobin heterozygotness (35.33%). The environment conditions, selection systems or breeding technologies cannot disturb the Hardy-Weinberg genetic equilibrium at the Hb locus level in the goat population of the Carpathian breed.

Key words: haemoglobin polymorphism, goat


TIPURILE DE HEMOGLOBINĂ LA RASA CARPATINĂ ŞI RELEVANŢA LOR ÎN ADAPTAREA CAPRINELOR

Gh. Hrincă

Rezumat
Acest studiu descrie structura genetică de la locus-ul Hb la rasa de capre Carpatină. Hemotipizarea indivizilor la locus-ul Hb a fost realizată prin electroforeză în amidogel. Capra Carpatină prezintă un polimorfism hemoglobinic de nivel mediu cu o structură de tip binar. Polimorfismul hemoglobinic la rasa Carpatină a fost evidenţiat prin identificarea în câmpul electroforetic a trei zone de migrare: hemoglobina rapidă, numită tipul HbA, hemoglobina cu migrare intermediară desemnată ca tip AB şi hemoglobina lentă, desemnată ca tip B. Aceste fenotipuri sunt determinate de două alele codominante, HbA şi HbB. În conformitate cu fenomenul de codominanţă, fenotipurile hemoglobinice sunt similare cu genotipurile hemoglobinice. Astfel, cele două alele controlează trei genotipuri hemoglobinice: două homozigote, HbAHbA şi HbBHbB, şi unul heterozigot, HbAHbB. Alela HbB înregistrează o frecvenţă mai înaltă (69,13%) decât alele HbA (30,87 %). Ca atare, homozigoţii HbBHbB înregistrează o incidenţă înaltă în populaţie (52,36%), în comparaţie cu celelalte două genotipuri; heterozigoţii HbAHbB au o frecvenţă moderată (12,31%), iar homozigoţii HbAHbA sunt mai puţin răspândiţi (12,31%). Din punctul de vedere al zigoţiei generale, homozigoţia hemoglobinică (64,67%) este ceva mai ridicată decât heterozigoţia (35,33%). Condiţiile de mediu, sistemnele de selecţie sau tehnologiile de creştere nu alterează echilibrul genetic Hardy-Weinberg la nivelul locus-ului Hb în populaţia de capre din rasa Carpatină.

Cuvinte cheie: polimorfism hemoglobinic, capră