S. Iacob


COMPARATIVE STUDY ON NUTRITIONAL CHARACTERIZATION OF DRIED FEED FOR YOUTH DOG

S. Iacob, I.M. Pop

Abstract
The study was made for comparative assessment to a nine kinds of dry food for young dogs big races, class with higher nutritional requirements. The products take in study are from economic, premium and superpremium range. Analyzing the food standards from literature and the daily amount recommended by producers we observed that energy needs was provided by six products from all. Five products had the medium recommended value for crude protein (26%-28% in dry matter) rest of all has big value until 36%. Compared with crud fat recommendations (14% dry matter) the products take in study have variable value (10%-21% crude fat). For quality and ingredients origin of the products take in study have as main ingredient meat and meat by-product, only one having as main product the cereals. For superpremium products are used whole grains and for most products is obvious that the corn gluten is present in the mixture structure.

Key words: nutrition, dogs, feed, dry, youth


STUDIU COMPARATIV PRIVIND CARACTERIZAREA NUTRITIVĂ A HRANEI USCATE DESTINATĂ TINERETULUI CANIN

S. Iacob, I.M. Pop

Rezumat
Studiul a vizat aprecierea comparativă a nouă sortimente de hrană uscată pentru tineretul canin din rasele de talie mare, categorie cu cerinţe nutriţionale ridicate. Produsele studiate fac parte din gama economic, premium şi superpremium. Pe baza normelor de hrană din literatura de specialitate şi a cantităţii zilnice recomandate de către producători, s-a constatat ca necesarul pentru energie (3800 de kcal EM), a fost asigurat de şase dintre produse. Valoarea medie recomandată pentru proteină brută (26-28% din SU a hranei), a fost asigurată de cinci produse, pentru restul existând valori mai mari (de până la 36%). Faţă de recomandările pentru grăsime brută (14% din SU), produsele studiate prezintă valori variabile (10-21% GB). În ceea ce priveşte calitatea şi provenienţa ingredientelor, produsele studiate au ca ingredient de bază carnea sau subprodusele din carne, unul singur având ca bază cerealele. La produsele superpremium, fiind utilizate cereale integrale, se remarcă prezenţa glutenului de porumb în structura amestecului, la majoritatea produselor.

Cuvinte cheie: nutriţie, câini, hrana, deshidratată, tineret