Kusmajadi Suradi


THE EFFECT OF THE LENGTH OF SOAKING WITH PINEAPPLE JUICE TOWARD THE TENDERNESS OF ONGOLE CROSS MEAT

Kusmajadi Suradi, Davy K. Rusli, Hendronoto A.W. Lengkey, Husmy Yurmiati

Abstract
The purpose of this research was to know the effect of the long soaking with pineapple juice toward tenderness of meat of Ongole Cross meat. The research used experiment method based on Completely Randomomized Design, with 7 long soaking (without soaking, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, and 60 minutes), each treatment was 4 replicated. Variable values that measured were tenderness (objective test and subjective test), pH, water contents, and soluble protein content. Result indicated that meat tenderness increase with the long of soaking with pineapple juice. The best tenderness of Ongole Cross meat was from 40 minutes soaking with pineapple juice.

Key words: Tenderness, meat, Ongole Cross


EFECTUL DURATEI DE ÎNMUIERE ÎN SUC DE ANANAS ASUPRA FRĂGEZIMII CĂRNII PROVENITE DE LA VACILE DIN RASA ONGOLE

Kusmajadi Suradi, Davy K. Rusli, Hendronoto A.W. Lengkey, Husmy Yurmiati

Rezumat
Scopul acestei cercetări a fost de a cunoaşte efectul duratei de înmuiere în suc de ananas asupra frăgezimii cărnii provenite de la vacile din rasa Ongole. Cercetarea a folosit metoda de experiment Completely Randomized Design (CDR), cu 7 durate de înmuiere (fără înmuiere, 10 minute, 20 minute, 30 minute, 40 de minute, 50 de minute şi 60 de minute), fiecare tratament fiind repetat de 4 ori. Valorile variabilelor măsurate au fost frăgezimea (testul obiectiv şi subiectiv), pH-ul, conţinutul de apă, precum şi conţinutul de proteine solubile. Rezultatul a indicat faptul că frăgezimea cărnii creşte cu durata de imersie în sucul de ananas. Cea mai bună frăgezime a prezentat-o carnea care a fost imersată în suc de ananas timp de 40 de minute.

Cuvinte cheie: frăgezime, carne, rasa Ongole