V.L. Apostol


THE EFFICIENCY OF THE SANITATION MEASUREMENTS OF INCUBATION EGGS ON THE OBTAINED HATCHING PERFORMANCES

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, I. Coman, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Abstract
The research was done on a batch of 1344 incubation eggs, descending from the meat chicken commercial hybrid "COBB-500"; out of these 4(four) work modules were made, each containing 336 eggs, respectively A, B, C and D module. The eggs included in the A, B and C modules were decontaminated with a new abstergent substance of Romanian nature named Sodium dichloroisocyanurate, 0,6g ‰ a.s. solution(A module), 0,4 g ‰ a.s. solution(B module), respectively 0,2 g ‰ a.s. solution(C module) while the D module eggs have not been decontaminated. The decontamination technique is regulated and consists of immersing the eggs in decontamination solution, in temperature stages, to assure the mineral shell dilatation and the closing of the pores, so that this solution does not get inside the egg. The decontamination efficiency was assessed by bacteriological exams, both quantitative and qualitative. Decontaminated eggs were incubated alongside contaminated ones, rating the specific incubation indexes. Incubation egg sanitation constitutes a determinant factor, both by assuring a high level of hatching and by the ulterior health state of the chicks. The analyzed chicken eggs displayed a constant germ contamination, but with very wide variation limits, covered between 31 and 382 germs/cm2. The hatching percentile of eggs varied between 89.43% for the C module and 92.48% for the A module.

Key words: sanitation, incubation, hatching


EFICIENŢA MĂSURILOR DE SANITAŢIE A OUĂLOR DE INCUBAŢIE ASUPRA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE LA ECLOZIUNE

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, I. Coman, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe un lot de 1344 ouă de incubaţie, provenind de la părinţii hibridului comercial de găină pentru carne "COBB-500"; din acestea, s-au format 4 (patru) module de lucru, a câte 336 ouă fiecare, respectiv modulele A, B, C, şi D. Ouăle incluse în modulele A, B şi C au fost decontaminate cu o substanţă dezinfectantă nouă de provenienţă românească denumită diclorizocianuratul de sodiu, soluţie 0,6g ‰ s.a. (modulul A), 0,4 g ‰ s.a. (modulul B), respectiv 0,2 g ‰ s.a. (modulul C) în timp ce ouăle din modulul D nu au fost decontaminate. Tehnica de decontaminare este dirijată şi constă în imersarea ouălor în soluţie decontaminantă, în trepte de temperaturi, pentru a asigura dilatarea cojii minerale şi implicit, închiderea porilor, pentru a nu pătrunde această soluţie în interior. Eficienţa decontaminării a fost apreciată prin examene bacteriologice cantitative şi calitative. Ouăle decontaminate, alături de cele contaminate au fost incubate, determinându-se indicii de incubaţie specifici. Sanitaţia ouălor de incubaţie constituie un factor determinant, atât prin asigurarea unor niveluri ridicate de ecloziune, cât şi prin starea ulterioară de sănătate a puilor. Ouăle de găină analizate au etalat o contaminare microbiană constantă, dar cu limite de variaţie foarte largi, cuprinse între 31 şi 382 de germeni/cm2. Procentul de eclozabilitate al ouălor a variat între 89,43% la modulul C şi 92,48 la modulul A.

Cuvinte cheie: sanitaţie, incubaţie, perioadă de incubaţie