V.L. Apostol


THE INCUBATION EGGS SANITATION INFLUENCE ON THE OBTAINED PERFORMACE IN THE GROWTH OF THE HATCHED CHICKENS FROM TREATED EGG

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, M.G. Usturoi, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Abstract
The research was done on a batch of 1344 incubation eggs, descending from the meat chicken commercial hybrid "COBB-500"; out of these eggs, 1008 were decontaminated, in 3 work modules(A, B and C), each containing 336 eggs. The decontamination of the mineral shell of the studied eggs was made with a new substance, named Sodium dichloroisocyanurate. For the A module a 0.6g ‰ a.s. solution was used, for the B module a 0.4 g ‰ a.s. solution and for the C module a 0.2 g ‰ a.s. solution. The decontamination technique of the eggs contained four work stages: water wash, for the removal of impurities on the mineral shell; water rinsing; decontamination; the temporary holding of eggs at a 18°-19°C temperature. The hatched chicks from the treated eggs were studied over all the growth period, from day 1 to day 41, determining their quality, weight growth dynamic, food consumption, losses from the effective and the resulted meat production. The hatched chickens in A module became la L1exp. batch (279 heads) the ones from the B module - L2exp. batch (279 heads), and the ones from the C module - L3exp.(279 heads) in addition a control batch was formed - Lc(279 heads), with hatched chickens from untreated eggs. Incubation egg sanitation with Sodium dichloroisocyanurate, 0,4g ‰ a.s., proved to be the one with the best results in the growth of hatched chicks from the eggs treated this way (average live weight at 42 days - 2572,64 g; IC kg nc/kg gain - 1.84; losses in the effective 1.78%).

Key words: sanitation, incubation, broiler chicken


INFLUENŢA SANITAŢIEI OUĂLOR DE INCUBAŢIE ASUPRA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE ÎN CREŞTEREA PUILOR ECLOZIONAŢI DIN OUĂLE TRATATE

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, M.G. Usturoi, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe un număr de 1344 ouă de incubaţie, ce au aparţinut părinţilor hibridului comercial de găină "COBB-500"; din aceste ouă, 1008 buc. au fost decontaminate, în 3 module de lucru, a câte 336 ouă, fiecare (A, B şi C). Decontaminarea cojii minerale a ouălor studiate s-a făcut cu o substanţă nouă, denumită diclorizocianuratul de sodiu. Pentru modulul A, s-a folosit soluţie 0,6g ‰ s.a., pentru modulul B - 0,4 g ‰ s.a., iar pentru modulul C - 0,2 g ‰ s.a. Tehnica de decontaminare a ouălor a cuprins 4 etape de lucru, respectiv: spălare cu apă, pentru îndepărtarea impurităţilor de pe coaja minerală; clătire cu apă; decontaminare; păstrarea temporară a ouălor la temperatura de 18° - 19°C. Puii eclozionaţi din ouăle tratate au fost studiaţi pe toată perioada de creştere, de la vârsta de o zi la 41 zile, determinându-se calitatea acestora, dinamica creşterii în greutate, consumul de hrană, pierderile din efectiv, producţia de carne rezultată. Puii eclozionaţi în cadrul modulului A au devenit lotul L1exp. (279 cap.) cei din modulul B - Lotul L2exp. (279 cap.), iar cei din modulul C - L3exp. (279 cap.) în plus, s-a format şi un lot de control - Lc (279 cap.), cu pui eclozionaţi din ouă netratate. Sanitaţia ouălor de incubaţie cu soluţie de diclorizocianurat de sodiu, 0,4g ‰ s.a., s-a dovedit a asigura cele mai bune rezultate în creşterea puilor eclozionaţi din ouăle tratate în acest mod (greutate vie medie la 42 zile - 2572,64 g; IC kg nc/kg spor - 1,84; pierderi din efectiv 1,78%).

Cuvinte cheie: sanitaţie, incubaţie, pui broiler