Elena Marandici


THE INFLUENCE OF BIOACTIVE SUBSTANCES OF BOAR SPERM

Elena Marandici, G. Darie, P. Chintea

Abstract
The researches have seen held on the boar sperm. The researches had the aim to create efficient method's of boar sperm conservation at low temperatures. There were studied bioactive solution MD-1, MD-2, used in the composition of dilution M-22, it the concentration 0.1-1%. The boars spermatozoids are more resistible and kelp their maintenance during long time of low temperatures using the solution MD-1, added to the composition of M-22 in concentration of 0.2-0.3%.

Key words: boar, semen, dilution, mobility, preservation of normal and abnormal pathology


INFLUENŢA SUBSTANŢELOR BIOACTIVE ASUPRA CONSERVĂRII SPERMEI DE VIER

Elena Marandici, G. Darie, P. Chintea

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe sperma de vier în scopul elaborării metodelor eficiente de conservare a spermei la temperaturi hipotermale. S-au studiat preparatele bioactive MD-1, MD-2, introduse în componenţa mediului de diluţie M22 în concentraţii de la 0,1-1%. Spermatozoizii de vier sunt mai rezistenţi şi îşi păstrează viabilitatea pe o durată mai lungă de timp la temperaturi hipotermale în prezenţa preparatului MD-1, introdus în componenţa mediului M22, în concentraţie de 0,2-0,3%.

Cuvinte cheie: scroafă, spermă, diluţie, mobilitate, conervare