Mihaela Oana Arteni


RESEARCHES ON THE ACTIVITY OF OXIDOREDUCTASES FROM TISSUES SAMPLED IN DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT AT SILURUS GLANIS

Mihaela Oana Arteni, Z. Olteanu, L. Oprică, M. Bălanu

Abstract
The aim of our research is to study the dynamics of the enzymes activity involved in oxidative stress (superoxide dismutase, catalase and peroxidase) performed on two types of tissues, from muscle and intestine, collected from Silurus glanis aged one, two, respectively three summers. Research has been conducted on four individuals for each age; fish were collected from Fish Farm Ţigănaşi, Iasi County. Superoxide dismutase activity was determined using Winterbourne, Hawkins, Brian and Carrell methods adapted by Artenie, catalase activity was determined using Sinha method, peroxidase was determined using colorimetric method with o-dianisidine and soluble proteins were determined using Bradford method. Data analyses showed that enzyme activities present differences tissue-dependent and also related with the individual age. Oxidoreductases activity is higher in intestinal tissue than in muscle tissue for all three stages of development taken into study. It was also considered in sthe study the type of food used to feed fish at different ages.

Key words: Silurus glanis, superoxide dismutase, catalase, peroxidase, age


CERCETĂRI PRIVIND ACTIVITATEA UNOR OXIDOREDUCTAZE DIN ŢESUTURI RECOLTATE ÎN DIFERITE STADII DE DEZVOLTARE LA SILURUS GLANIS

Mihaela Oana Arteni, Z. Olteanu, L. Oprică, M. Bălanu

Rezumat
Scopul cercetărilor noastre este studiul în dinamică al activităţii unor enzime implicate în stresul oxidativ (superoxid dismutază, catalază şi peroxidază), efectuat asupra a două tipuri de ţesut, muscular şi intestinal, recoltate de la specia Silurus glanis în vârstă de una, două şi respectiv trei veri. Cercetările au fost realizate pe câte patru indivizi pentru fiecare vârstă, proveniţi de la Ferma Piscicolă Ţigănaşi, judeţul Iaşi. Activitatea superoxid dismutazei a fost determinată prin metoda Winterbourn, Hawkins, Brian şi Carrell, adaptată de Artenie, activitatea catalazei prin metoda Sinha, cea a peroxidazei prin metoda colorimetrică cu o-dianisidină, iar proteinele solubile au fost determinate prin metoda Bradford. Analiza rezultatelor experimentale evidenţiază faptul că activităţile enzimelor studiate înregistrează diferenţe dependente de ţesutul asupra căruia au fost efectuate investigaţiile şi vârsta indivizilor analizaţi. Activitatea oxidoreductazelor studiate este mai mare în ţesutul intestinal decât în cel muscular pentru toate cele trei etape de dezvoltare luate în studiu. În analiza rezultatelor noastre avem în vedere tipul de hrană administrată peştilor la diferite vârste.

Cuvinte cheie: Silurus glanis, superoxid dismutază, catalază, peroxidază, vârstă