Mihaela Oana Arteni


COMPARATIVE STUDY OF SOME INDICES AND BODY COEFFICIENTS OF SILURUS GLANIS AND CYPRINUS CARPIO IN DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT

Mihaela Oana Arteni

Abstract
The purpose of this paper is a age comparative analysis of indices and body coefficients (profile index, the Kiselev index, sarcous index and Fulton coefficient) for two species of cultured fish (Cyprinus carpio and Silurus glanis). These coefficients may be used to characterize morphologically a stock and also to appreciate the degree of normality or the physiological control of fish, especially for their selection. The highest physiological condition (pathophysiological) was obvious for carp specimens, the highest value recorded was at the age of two. The sarcous index, expressed by the head proportion from the standard body length for all stages of development examined, the lowest recorded was for Silurus glanis individuals, which represents a greater sarcous for them. Comparing the index values and the coefficients body analysis it was noticed that fish have developed smoothly and showed a good maintenance condition.

Key words: index, coefficients, Silurus glanis, Cyprinus carpio


STUDIUL COMPARATIV AL UNOR INDICI ŞI COEFICIENŢI CORPORALI LA CYPRINUS CARPIO ŞI SILURUS GLANIS ÎN DIFERITE STADII DE DEZVOLTARE

Mihaela Oana Arteni

Rezumat
Scopul acestei lucrări este analiza comparativă pe grupe de vârstă a unor indici şi coeficienţi corporali (indicele de profil, indicele Kiselev, indicele de carnozitate şi coeficientul Fulton) la două specii de peşti de cultură (Cyprinus carpio şi Silurus glanis) pe baza cărora se poate caracteriza din punct de vedere morfologic o populaţie piscicolă şi se apreciază gradul de normalitate sau de control fiziologic al peştilor, în special în lucrările de selecţie şi ameliorare. Ceea mai bună condiţie fiziologică (fiziopatologică) s-a evidenţiat în cazul exemplarelor de crap, cea mai mare valoare înregistrându-se la vârsta de două veri. Cu privire la indicele carnozităţii, exprimat prin ponderea procentuală a capului din lungimea standard a corpului pentru toate etapele de dezvoltare analizate, valorile cele mai mici se înregistrează în cazul indivizilor de Silurus glanis, ceea ce semnifică o carnozitate mai mare a acestora. Comparând valorile indicilor şi coeficienţilor corporali analizaţi, s-a constatat că peştii s-au dezvoltat armonios şi au manifestat o stare de întreţinere bună.

Cuvinte cheie: indici, coeficienţi, vârstă, Silurus glanis, Cyprinus carpio