A. Munteanu


ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN RURAL DEVELOPMENT IN ROMANIA

A. Munteanu

Abstract
Current rural development should focus on new activities that are happening in rural areas: agriculture and forestry (remaining activities), small industry, handicrafts and services, rural tourism, housing, social life and culture, preservation of natural environment cultivation of cultural heritage, education and telecommunications development. The mobile communications have created new opportunities for computerization of activities carried out in the countryside. Thus, broadband penetration in Romania is still lagging behind the European average, with a rate of 21% to 8% in small towns and rural areas, according to Eurostat, Romanian and nearly two thirds have never used the Internet, according to European Commission statistics Technology Information and Romania is placed at the end of the ranking in terms of infrastructure, penetration of the Internet and online services. In Europe, in recent years may find a systematic approach, supported by the European Commission and national governments to use IT in their activities in rural areas, these issues are highlighted in the present article.

Key words: information technology, internet, rural development, infrastructure


ASPECTE ALE IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA RURALĂ A ROMÂNIEI

A. Munteanu

Rezumat
Dezvoltarea rurală actuală trebuie să pună accentul pe noile activităţi care se petrec în spaţiul rural: agricultura şi silvicultura (care rămân activităţi principale), industria mică, meşteşugurile şi serviciile, turismul rural, construcţia de locuinţe, viaţa socială şi cultura, prezervarea mediului natural şi cultivarea moştenirii culturale, sistemul educaţional şi dezvoltarea telecomunicaţiilor. În prezent, comunicaţiile mobile au creat noi posibilităţi de informatizare a activităţilor desfăşurate în spaţiul rural. Astfel, penetrarea broadband în România este în urma mediei europene, cu o rată de 21% în oraşele mici şi 8% în mediul rural, conform statisticilor Eurostat, iar aproape două treimi dintre români nu au folosit niciodată Internetul, conform statisticilor Comisiei Europeane pentru Tehnologia Informaţiei (TI). România se plasează la finalul clasamentului în ceea ce priveşte infrastructura, rata de penetrare a Internetului şi serviciile online. În Europa, în ultimii ani, se poate constata un demers sistematic, sprijinit de Comisia Europeană şi de guvernele naţionale, de folosire a TI în activităţile desfăşurate în spaţiul rural, aceste aspecte fiind evidenţiate în articolul de faţă.

Cuvinte cheie: tehnologia informaţiei, Internet, dezvoltare rurală, infrastructură