N. Păcală


RESEARCHES REGARDING THE EFFECT OF PGF2α ADMINISTRATION INTERVAL ON COWS ESTROUS SYNCHRONIZATION

N. Păcală, I. Bencsik, D. Dronca, S. Acatincăi, I. Petroman, Cornelia Petroman, Ada Cean, I. Carabă, Alexandra Boleman, S. Papp

Abstract
To improve reproductive efficiency of a dairy farm hormonal treatments for estrus synchronization are used. These allow heat and A.I. grouping to a specific time interval. In our experiments, we studied the estrous and A.I. grouping after the utilization of three hormonal synchronization programs. The protocols consisted of a single administration of PgF2α, to females with known estrous cycle and AI at 5 days interval, the other two protocols, applied to females with unknown estrous cycle, consisted of two doses of PgF2α, administered at 11 or 14 days interval respectively, and heat detection after the second dose administration. There were no significant differences (p>0.05), between the heat manifestation rates, to cows which were stimulated with two doses of PgF2α, at 11 days interval (85.7%), comparing to cows stimulated with two doses of PgF2α at 14 days interval (88.2%). Significant differences (p<0.05) were observed between the heat manifestation rates of cows to which was administrated a single dose of PgF2α (67.1%) and heat manifestation rates at females to which were administrated two doses of PgF2α (85.7-88.2%).

Key words: cow, synchronization protocols, PgF2α, estrous, artificial insemination


CERCETĂRI PRIVIND EFECTUL INTERVALULUI DE ADMINISTRARE A PGF2α ÎN PROGRAMELE DE SINCRONIZARE A ESTRULUI LA VACI

N. Păcală, I. Bencsik, D. Dronca, S. Acatincăi, I. Petroman, Cornelia Petroman, Ada Cean, I. Carabă, Alexandra Boleman, S. Papp

Rezumat
Pentru îmbunătăţirea eficienţei reproductive într-o fermă de vaci, se folosesc programe de sincronizare hormonală. Acestea permit gruparea căldurilor şi efectuarea însămânţărilor într-un anumit interval de timp. În experimentele noastre, am urmărit gruparea estrului si IA, utilizând trei protocoale de sincronizare hormonală. Aceste protocoale au constat din administrarea unei doze de PgF2α, la femele cu ciclu estral cunoscut şi efectuarea IA în următoarele 5 zile de la administrare, administrarea a două doze de PgF2α, la interval de 11 şi respectiv 14 zile, la femele cu ciclu estral necunoscut şi depistarea căldurilor după administrarea celei de a doua doze. Nu au fost observate diferenţe semnificative (p>0,05), în ceea ce privesc ratele de manifestare a căldurilor, la vacile cărora li s-au administrat două doze de PgF2α, la interval de 11 zile (85,7%), comparativ cu cele cărora li s-au administrat două doze de PgF2α, la interval de 14 zile (88,2%). Diferenţe semnificative (p<0,05) au fost observate între ratele de manifestare a căldurilor la vacile cărora li s-a administrat o singură doză de PgF2α (67,1%) şi ratele de manifestare a căldurilor la femelele cărora li s-au administrat două doze de PgF2α (85,7-88,2%).

Cuvinte cheie: protocol de sincronizare, PgF2α, estru, însămânţare artificială