A. Nicolescu


PROJECTION OF CONSTRUCTIVE, FUNCTIONAL AND MECHANIZATIONS SOLUTIONS FOR SMALL AND MEDIUM SIZE FARMS OF SHEEP AND GOAT

A. Nicolescu, C.Z. Zamfir, A. Enciu, A. Ida

Abstract
The expanding of sheep and goad breeding in our country in small and medium exploitations requires the necessity to assure optimum conditions of sheltering, which are adequate to this system. In this respect it is necessary to assure shelters, adequate to the size of the existent exploitations which to assure an appropriate thermal comfort, because in the climatic conditions from our country, due to the geographic position at the South-East of the European continent there are periods during a year when the air can have negative temperatures which can reach -10 C to - 20 C. The social-economic changes which take place in our country and also the changes in the technologies of sheep and goats' breeding require the elaboration of certain new constructive and functional solutions, which are adequate to small and medium exploitations. When the internal environment with specific parameters from shelters (microclimate or bioclimatic) correspond to the physiological needs of sheep and goats, they can express their entire productive capacity, in the same time maintaining their health estate.

Key words: sheep, goat, exploitations, microclimate parameters


ELABORAREA DE SOLUŢII CONSTRUCTIVE, FUNCŢIONALE ŞI DE MECANIZARE PENTRU EXPLOATAŢII MICI ŞI MIJLOCII DE OVINE ŞI CAPRINE

A. Nicolescu, C.Z. Zamfir, A. Enciu, A. Ida

Rezumat
Extinderea creşterii şi exploatării ovinelor şi caprinelor în ţara noastră, în exploataţii mici şi mijlocii, impune necesitatea asigurării unor condiţii optime de adăpostire adecvate acestui sistem. În acest scop este necesar să se realizeze adăposturi adecvate mărimii exploataţiilor existente, care să asigure un confort termic corespunzător, deoarece în condiţiile de climă din ţara noastră, datorită poziţiei geografice (sud-estul continentului european), există perioade în timpul anului când temperatura aerului poate avea valori negative, care pot ajunge de la -10°C până la -20°C. Modificările social-economice care au loc în ţara noastră precum şi modificările în tehnologiile de creştere şi exploatare a ovinelor şi caprinelor, impun elaborarea unor soluţii tehnologice, constructive şi funcţionale noi, adecvate exploataţiilor mici şi mijlocii. Când mediul intern, cu parametrii specifici care se realizează în adăposturi (microclimat sau bioclimat), corespunde cerinţelor fiziologice ale ovinelor şi caprinelor, acestea îşi pot exprima întreaga capacitate productivă, menţinându-se totodată starea lor de sănătate.

Cuvinte cheie: ovine, caprine, exploataţii, parametrii de microclimat