Otilia Crăciun


RESEARCHES ON THE COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF STRUCTURAL COMPOSITION OF LAMBS AND KIDS CARCASSES

Otilia Crăciun, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, T. Atanasiu

Abstract
The purpose of this study is to compare the properties of meat from the carcass composition of lambs reared in similar conditions of maintenance. This work is a study of correlations between gender, age, live weight at slaughter, breed and managed nutrition and development carcass sensory and physical- chemical properties of the lambs and kids. Bibliographic materials were studied in the international flow of information in areas relating to different regions of the world. In conclusion carcass composition has a significant influence on the quality, the default and the higher requirements of consumer satisfaction.

Key words: lamb, quality, chemical composition and meat


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA COMPARATIVĂ A COMPOZIŢIEI STRUCTURALE A CARCASELOR DE MIEI ŞI IEZI

Otilia Crăciun, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, T. Atanasiu

Rezumat
Scopul acestui studiu este de a compara compoziţia carcasei cu proprietăţile cărnii provenite de la mieii crescuţi în condiţii similare de întreţinere. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu privind corelaţiile dintre sex, vârstă, greutatea la sacrificare, rase, alimentaţia administrată şi dezvoltarea carcasei, proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice la miei şi iezi. Au fost studiate materiale bibliografice din fluxul internaţional de informaţii, în domenii privitoare la diferite regiuni ale lumii. În concluzie, compoziţia carcasei are o influenţă semnificativă asupra proprietăţilor cărnii.

Cuvinte cheie: miel, calitate, compoziţie chimică, carne