F.D. Puscaciu


THE CORE-PERIPHERY MODEL INCLUDING THE COMMERCIAL COSTS OF AGRICULTURAL GOOD

F.D. Puscaciu, Viorica Puscaciu

Abstract
The purpose of this paper is to implement in real world the core-periphery model or the model if Paul Krugman's economic geography which proposed a congestion foundation of industrial activityin which agricultural activity was simplified to a maximum and a transport costs were ignored. Working methods used in this paper consist of the field theoretical approach in conjunction with mathematical modeling of the phenomenon - numerical simulation method, because the model is not solvable analytical, and graphical method, also. The results is precisely in the presentation of the impact of transport costs to agricultural goods on economic geography. By way of conclusion, we can see that using the transport costs does not alter the original model.

Key words: the core-periphery model, agglomeration equilibrium, dispersion equilibrium


MODELUL CENTRU-PERIFERIE CU INCLUDEREA COSTURILOR COMERCIALE LA BUNUL AGRICOL

F.D. Puscaciu, Viorica Puscaciu

Rezumat
Scopul acestei lucrări este de a transpune în lumea reală modelul centru-periferie sau modelul geografiei economice a lui Paul Krugman care propunea o fundamentare a aglomerării activităţii industriale în care activitatea agricolă era simplificată la un nivel maxim, iar costurile de transport erau ignorate. Metodele de lucru utilizate în prezenta lucrarare constau în abordarea pur teoretică a domeniului, coroborată cu modelarea matematică a fenomenului - metoda simulărilor numerice, întrucât modelul nu este rezolvabil analitic şi metoda grafică. Rezultatul constă tocmai în prezentarea impactului pe care îl are introducerea costurilor de transport la bunurile agricole asupra geografiei economice. Cu titlu de concluzie se poate observa că introducerea costurilor de transport nu modifică modelul iniţial.

Cuvinte cheie: model centru-periferie, echilibru aglomerat, echilibru dispersat