R. Bălău


RESULTS RELATED TO THE MEAT PRODUCTION OF "ROSS-308" CHICKEN BROILERS, REARED IN FAMILIAL-TYPE FARMS

R. Bălău, I. Vacaru-Opriş

Abstract
The compulsory characteristic of certain E.U. measures, related to poultry welfare, imposed to run some researches on the quantitative and qualitative aspects of poultry meat in alternative-familial technological systems. The biological material comprised 3000 ROSS-308 chickens, equally divided in 2 groups: Control group-LC (natural micro-climate, access to paddock, conventional feeders and water devices); Experimental group-LE (artificial micro-climate, closed hall, automated equipments). Studied parameters: slaughtering efficiency, meat/bones ratio, meat chemical composition. Chickens have been slaughtered at 42 days old, the efficiency-dressed weight reaching 70.84% (LC)-74.09% (LE). Boned breast participated in carcass structure with 34.73% (LC)-36.80% (LE); thighs and shanks participated with 28.28% (LC)-30.73% (LE) proportions in carcass; meat/bones ratio was calculated at 3.99:1 (LC)-4.23:1 (LE) values. The chemical investigations for breast fillet revealed proteins content between 23.11% (LC) and 23.79% (LE), while lipids oscillated from 0.75% till 0.98% (LE-LC); for rear limbs samples, was found a proteins content of 18.94%-19.33% (LC-LE), respectively lipids concentration of 8.15%-8.82 % (LE-LC). Although freedom of movement negatively influenced meat yield, its dietetic value was better in these fowl reared within the familial system, due to inner poorer lipids content.

Key words: broiler chickens, familial farms, meat, slaughtering efficacy, chemical composition


REZULTATE PRIVIND PRODUCŢIA DE CARNE LA PUII BROILER "ROSS-308", CRESCUŢI ÎN FERME DE TIP FAMILIAL

R. Bălău, I. Vacaru-Opriş

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele unui experiment de creştere a puilor broiler în condiţiile tehnologice impuse de reglementările U.E. privind bunăstarea animalelor, care din 2012, vor fi obligatorii în statele membre. Ca material biologic s-au utilizat 3000 pui ROSS-308, împărţiţi egal în 2 loturi, în funcţie de tehnologia aplicată: Lotul de control-LC (iluminat natural, ventilaţie naturală, acces în padoc înierbat, hrănitori şi adăpători convenţionale); Lotul experimental-LE (microclimat artificializat, hală oarbă, echipamente automatizate). Dintre parametrii studiaţi amintim: dinamica creşterii în greutate şi sporul mediu zilnic, consumul de hrană, dinamica ieşirilor din efectiv, performanţele economice. La vârsta de 42 de zile, greutatea medie a puilor a atins 2,29 kg/cap la LC şi 2,45 kg/cap la LE, faţă de 2,65 kg/cap (standard hibrid). Aceste performanţe au fost atinse în condiţiile unor valori pentru conversia hranei de 2,03 kg n.c./kg spor la LC, respectiv de 1,94 kg n.c./kg spor la LE, comparativ cu 1,75 kg n.c./kg spor (standard). Ambele variante tehnologice au fost profitabile economic, cu toate că, în cazul LE (sistem intensiv), rata profitului a fost superioară cu 16,31 % faţă de cea obţinută la LC (sistem de tip familial). Prin urmare, în condiţiile înfiinţării unei microferme familiale, se poate obţine profit chiar şi de la o singură serie de creştere de 1500 pui broiler, chiar dacă acesta este mai redus decât cel obţinut în creşterea de tip intensiv.

Cuvinte cheie: pui broiler, ferme familiale, carne, randament sacrificare, compoziţie chimică