Keyvan Radjabalizadeh


STUDY OF GENETIC CONNECTEDNESS IN GENETIC EVALUATION BY COMPUTER SIMULATION

Keyvan Radjabalizadeh

Abstract
Connectedness is a statistical approach that could help breeder, under specific animal breeding situations in better deciding for animal selection from different environment. The accuracy of the comparison between EBVs from different herds depends upon the degree of connectedness between them. In this study, for considering effect of genetic connectedness effect on the genetic evaluation, comparisons of estimated evaluations and genetic parameters in two cases lack and un-lack (GC) and identification of (CR) between herd(s), birth weight (BW), weaning weight (WW) and staple length (SL) traits have been written in the C++ language program by simulation method in sheep herds with consideration of natural conditions (fertility percent, mortality percent ...). It is argued that connectedness increases as the proportion of offspring from common sires. It is very high if the 100% of the offspring in both herds are from common sires. Connectedness ratings were higher for highly heritable traits and lower for traits with low heritability.

Key words: Genetic connectedness, Genetic evaluation, Computer Simulation


STUDIUL CORELAŢIILOR GENETICE ÎN EVALUAREA GENETICĂ PRIN SIMULARE PE CALCULATOR

Keyvan Radjabalizadeh

Rezumat
Corelaţiile sunt o abordare statistică ce pot ajuta crescătorul, în zona ameliorării animalelor luarea de decizii mai bune în ceea ce priveşte selecţia animalelor pentru diferite medii. Acurateţea comparaţiei dintre EBV din diferite turme depinde de corelaţiile dintre ele. În acest studiu pentru a lua în consideraţie efectul corelaţiilor genetice, asupra evaluării genetice, compararea valorilor estimate şi a parametrilor genetici în două cazuri, lipsa sau prezenţa (GC) şi identificarea (CR) dintre turme (s), greutatea la naştere (BW), greutatea la înţărcare (WW), lungimea fibrei (SL). Caracterele au fost introduse în programul C++ de simulare a metodei pentru turmele de oi luând în considerare şi condiţiile naturale (procent de fertilitate, procent de mortalitate,.....). Este argumentat faptul că corelaţiile măresc proporţiile de produşi proveniţi din reproducători comuni. Este foarte ridicat dacă 100% din descendenţii din ambele turme provin din reproducători comuni. Valoarea corelaţiilor a fost mai mare pentru caracterele cu un determinism genetic ridicat şi mai mici pentru caracterele cu un determinism genetic scăzut.

Cuvinte cheie: corelaţii genetice, evaluare genetică, simulare pe computer