Rochadi Tawaf


RESPONSE OF FEEDLOT BUSINESS TO THE BEEF MARKET MECHANISM CHANGED IN WEST JAVA, INDONESIA

Rochadi Tawaf, Dadi Suryadi

Abstract
Population growth, incomes increasing and the awareness upon nutritious food resulted in creating a gap between beef demand and its supply. After economic crisis, market mechanism on beef trade was changed as well as supporting regional resources and the government policies. The objective of this study was to analyze the response of cattle feedlot business toward the changes of beef market mechanism in West Java Indonesia. The study was carried out in the districts od Ciamis, Tasikmalaya, Garut, sumedang, Bandung and Sukabumi of West Java. A survey was applied to 180 small holder feedlot farmers as respondents, which had been sorted out through a simple random sampling, and three other feedlot companies (50% from the member of Indonesian Beef Producer and Feedlot Association in West Java) which were purposively selected. The data were analyzed using McNemar, Logistic Regression, Cobb Douglass and policy Analysis Matrix (PAM). The results of this study indicated that: (1) the changes in beef market mechanism generated response from the feedlot companies through the development of their business scale; however, the small holder feedlot business has comparative as well as competitive advantages upon the existing companies business had not been efficient, but as the financial analysis it's efficient.

Key words: response, cattle feedlot, government policy


ADAPTAREA FERMIERILOR LA SCHIMBAREA MECANISMELOR PE PIAŢA CĂRNII DE VITĂ ÎN JAVA DE VEST DIN INDONEZIA

Rochadi Tawaf, Dadi Suryadi

Rezumat
Mărirea populaţiei, creşterea veniturilor şi a gradului de conştientizare asupra produselor alimentare nutritive a dus la crearea unui decalaj între cererea de carne de vită şi condiţiile de furnizare. După criza economică, mecanismul de piaţă privind comerţul cu carne de vită a fost schimbat, precum şi resursele de sprijin regionale şi politicile guvernamentale. Obiectivul acestui studiu a fost de a analiza răspunsul crescătorilor de vite la schimbările de pe piaţa cărnii, în partea de vest a insulei Java. Studiul a fost efectuat în districtele Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Bandung şi Sukabumi din Java de Vest. Un studiu a fost aplicat la 180 de fermieri mici ca respondenţi, care au fost deja aleşi printr-o eşantionare aleatoare simplă, precum şi alte trei mari companii din acest domeniu (50% din membrii Asociaţiei producătorilor de carne de vită din Java de Vest), care au fost selectate în mod direct. Datele au fost analizate cu ajutorul Regresiei logistice McNemar, Cobb Douglass şi Policy Analysis Matrix (PAM). Rezultatele acestui studiu au arătat că: (1) schimbările mecanismului pe piaţa cărnii de vită a generat răspunsuri din partea marilor fermieri prin mărirea cifrei de afaceri; cu toate acestea, afacerile micilor fermieri au rămas relativ constante; (2) prin comparaţie, şi micii fermieri au fost la fel de competitivi, având un avantaj asupra resurselor regionale existente şi din partea politicilor guvernamentale; (3) făcând o analiză economică, marile companii din domeniu nu au fost eficiente, dar la analiza financiară sunt eficiente.

Cuvinte cheie: răspuns, vite de carne, politici de stat