R Roostita L. Balia


BIOPROCESSED OF TIGER PRAWN (Penaeus monodon) WASTE PRODUCT BY DEPROTEINATION AND DEMINERALIZATION ON NUTRIENT PRODUCT

R Roostita L. Balia, A Abun, T Tjitjah Aisjah, S Sjafril Darana

Abstract
Research has been conducted in Laboratory of Poultry Nutrition, Non Ruminant and Feed Industry, Faculty of Animal Husbandry, Padjadjaran University, Jatinangor Sumedang. The Study was aimed to know and carried out the best nutrient products on processing of tiger prawn waste product (Penaeus monodon) through bio-process which consist of two stages: deproteination and demineralization by Bacillus licheniformis and Aspergillus niger respectively. There are two treatment used in this research, dose of inoculums and bio-process time. Nested experimental design were used on the research, A factor as dose of inoculum (Bacillus licheniformis, 3,4,5% and Aspergillus niger 2,3,4%) nested in B factor as bioprocess time (deproteinated 3,4,5 days and demineralized 2,3,4 days) with three repetitions. The results showed the best nutrient composition product (crude protein 48,54%, crude fiber 9,62%, calcium 6,94% dan fosfor 2,01 %) for 4 % Bacillus licheniformis with 4 days bioprocess and 3% Aspergillus niger with 4 days bioprocess.

Key words: bioprocess, deproteination, demineralization, tiger prawn waste, nutrient


BIOPROCESAREA PRODUSELOR REZIDUALE DE CREVEŢI TIGRAŢI PRIN DEPROTEINIZARE ŞI DEMINERALIZARE IN NUTRIENTII PRODUSULUI

R Roostita L. Balia, A Abun, T Tjitjah Aisjah, S Sjafril Darana

Rezumat
Cercetările au fost făcute în Laboratorul de nutriţie a păsărilor, nerumegătoarelor, şi industrie alimentară, Facultatea de Zootehnie, Padjadjaran University, Jatinangor Sumedang. Studiul a fost facut pentru cunoaşterea şi folosirea celor mai buni nutrienţi în folosirea produselor reziduale rezultate din procesarea creveţilor tigraţi, printr-un proces biologic ce constă în două etape: deproteinizare şi demineralizare cu Bacillus licheniformis şi Aspergillus niger. Au fost folosite două tratamente in acest studiu in funcţie de doza inoculată şi durata procesului biologic. S-a folosit metoda Nested de calcul, factorul A reprezentat de doza inoculată (Bacillus licheniformis, 3,4,5% and Aspergillus niger 2,3,4%), factorul B reprezentat de durata procesului biologic(deproteinizare 3,4,5 zile şi demineralizare 2,3,4 zile) făcându-se trei repetări. Rezultatele arată produsul cu cea mai bună compoziţie de nutrienţi (proteină crudă 48,54%, fibră crudă 9,62%, calciu 6,94% fosfor 2,01 %) pentru tratarea cu 4 % Bacillus licheniformis cu o durată de 4 zile a procesului biologic şi 3% Aspergillus niger cu o durată a procesului biologic de 4 zile.

Cuvinte cheie: procedeu biologic, deproteinizare, demineralizare, nutrient, reziduuri de crevete tigrat rezultate în urma procesării