Roxana Lazăr


RESEARCH REGARDING THE CHANGES OF BIOCHEMICAL PARAMETERS AT YOUTH CUNICUL FROM GIANT BELGIAN BREED

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, Ancuţa Elena Coşuleanu, Gabriela Tărnăuceanu

Abstract
The determination of blood biochemical parameters in young cunicul aged from 0 to 4 months, allows the physiological status interpretation in order to characterize the productive future of these individuals. The biochemical parameters analysis (total protein, triglycerides, cholesterol, glucose, amylase, ALT, AST, Ca, Fe, Mg, P) leads to the metabolic and functional interpretation of the physiological status useful for interpreting the application of some growth and exploitation factors for the studied species. The technology selection for growth, maintenance, nutrition, breeding is argued by the physiological and nutritional metabolic comfort established between the animal and environment. The obtained results lead to a biochemical characterization of the Giant Belgian half breed, widely dispersed in household systems, highlighting the differences between the age groups and allow the possibility of metabolic status interpretation through the presented values dynamic.

Key words: metabolic profile, protein content, youth cunicul, blood biochemistry


CERCETĂRI PRIVIND VARIAŢIA PARAMETRILOR BIOCHIMICI LA TINERETUL CUNICUL DIN RASA URIAŞUL BELGIAN

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, Ancuţa Elena Coşuleanu, Gabriela Tărnăuceanu

Rezumat
Determinarea parametrilor biochimici sangvini la tineretul cunicul în vârstă de 0-4 luni, oferă posibilitatea interpretării statusului fiziologic pentru caracterizarea viitorului productiv al acestor indivizi. Analiza parametrilor biochimici (proteine totale, trigliceride, colesterol, glucoză, amilază, ALT, AST, Ca, Fe, Mg, P) conduce la interpretarea metabolică şi funcţională a statusului fiziologic util pentru interpretarea aplicării unor factori tehnologici de creştere şi exploatare pentru categoriile studiate. Alegerea tehnologiilor de creştere, întreţinere, alimentaţie, reproducţie este argumentată de confortul fiziologic şi nutriţional metabolic stabilit între animal şi mediul înconjurător. Rezultatele obţinute conduc la o caracterizare din punct de vedere biochimic al metişilor de Uriaşul Belgian, larg răspândiţi în sistemele gospodăreşti, evidenţiind diferenţele între categoriile de vârstă şi lasă posibilitatea interpretării statusului metabolic prin dinamica valorilor prezentate.

Cuvinte cheie: profil metabolic, proteinemie, tineret cunicul, biochimie sangvină