Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc)


RESEARCH ON THE STRUCTURE OF RACE AND FEATURES PRODUCTION FROM COWS EXPLOITED IN NORTH-EAST OF THE ROMANIA

Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc), I. Gîlcă, G. Hoha

Abstract
The purpose of this work was to determine the state of the race structure and the productive performance of cows farmed northeast of the country. The primary data were collected from the offices of improvement and the Livestock Breeding and cattle farmers associations of counties in north-east of the country (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau and Vaslui). The data are taken from certain current study, the research being taken up to the date 31.12.2009. It was determined the weight of the main breeds of cattle harvested in the north-east and yields obtained by them (duration of lactation, kg milk,% fat,% protein, calving-interval, mammary repose). Following research found that race is heterogeneous structure in the counties of north-east. Thus, Romanian Bălţata breed predominates in Suceava County, Neamţ County race predominates in Brown and Romanian black mottled breed prevail in Iasi County. Highest milk production was obtained in Vaslui county, in all breeds followed: Romanian Mottled breed (4997 kg), Brown breed (4768 kg) and Romanian Black Mottled breed (5526 kg).

Key words: race, cows, production, milk


CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA DE RASĂ ŞI ÎNSUŞIRILE PRODUCTIVE LA VACILE EXPLOATATE ÎN NORD-ESTUL ROMANIEI

Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc), I. Gîlcă, G. Hoha

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a determina stadiul actual al structurii de rasă precum şi nivelul performanţelor productive la vacile exploatate în nord-estul ţării. Datele primare au fost culese de la Oficiile de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie precum şi de la Asociaţiile crescătorilor de taurine din judeţele din nord-est a ţării (Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui). Datele luate în studiu sunt de certă actualitate, fiind luate în cercetare cele înregistrate până la data de 31.12.2009. A fost stabilită ponderea principalelor rase de taurine exploatate în nord-estul ţării precum şi producţiile obţinute de acestea (durata lactaţiei, kg lapte, % grăsime, % proteine, calving-intervalul, repausul mamar). În urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că, structura de rasă este heterogenă în judeţele din nord-estul ţării. Astfel, rasa Bălţată românească predomină în judeţul Suceava, rasa Brună predomină în judeţul Neamţ iar rasa Bălţată cu negru românească predomină în judeţul Iaşi. Producţia de lapte cea mai mare a fost obţinută în judeţul Vaslui, la toate rasele urmărite: rasa Bălţată Românească (4997 kg), rasa Brună (4768 kg) şi rasa Bălţată cu Negru Românească (5526 kg).

Cuvinte cheie: rasă, vaci, producţie, lapte