S. Brezuleanu


PECULIARITIES OF DEVELOPING RURAL TORURISM AND AGRITOURISM IN THE MOUNTAINOUS ZONE OF BACAU COUNTY

S. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, I.V. Ciurea, Roxana Mihalache

Abstract
Rural tourism and agritourism is both a result and a premise of the rural economy development in the mountainous zone of Bacau county, as it is under-privileged is acquiring a cost effective agriculture. These two activities can fully contribute to reaching an equilibrium in the development of the analysed zone. Thus, we have in view the following: the possibility of becoming a support for new businesses and new jobs; encouragement of local traditional activities, especially handcrafting, but also those which can determine the development of specific commerce and creation new jobs; increase of the income of the inhabitants of the rural localities which can result form the selling local resources and ecological agro food products for tourist consumption. The practice of agritourism in each administrative unit from the mountainous zone of Bacau county is possible in 2-6 pensions; their income gained by renting apartments and selling natural resources or involving tourists in agricultural or domestic activities can substantially contribute at increasing the civilization and living standard and fixation of the youth in rural localities. We consider that there must be given a certain importance to the promotion of the tourist rural product which need: the publication of some information bulletins, setting up a magazine in this field, setting up an office for information and spreading the tourist information.

Key words: Bacau county, rural tourism, development, rural localities, administrative units


PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI ÎN ZONA MONTANĂ A JUDEŢULUI BACĂU

S. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, I.V. Ciurea, Roxana Mihalache

Rezumat
Turismul rural şi agroturismul constituie un rezultat dar şi o premiză a dezvoltării economiei rurale din zona montană a judeţului Bacău, defavorizată din punct de vedere al realizării unei agriculturi performante. Cele două activităţi pot contribui din plin la echilibrarea dezvoltării zonei analizate. În acest sens, avem în vedere următoarele: posibilitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri şi locuri de muncă; încurajarea activităţilor tradiţionale locale, cu precădere artizanatul, dar şi cele care pot determina dezvoltarea unui comerţ specific şi crearea de noi locuri de muncă; creşterea veniturilor locuitorilor aşezărilor rurale rezultate din valorificarea resurselor locale şi a produselor agroalimentare ecologice pentru consumul turiştilor. Practicarea agroturismului în fiecare unitate administrativă din zona montana a judetului Bacău este posibilă în 2-6 pensiuni, care prin veniturile realizate prin închirierea de locuinţe şi comercializarea produselor naturale sau antrenarea turiştilor la activităţi agricole ori casnice pot contribui substanţial la ridicarea nivelului de trai şi civilizaţie, la fixarea tineretului în localităţile rurale. Considerăm că trebuie acordată o deosebită importanţă promovării produsului turistic rural care necesită: publicarea unor buletine informative, înfiinţarea unei reviste de profil, realizarea unui oficiu de informare şi difuzare a informaţiilor turistice.

Cuvinte cheie: judeţul Bacău, turism rural, dezvoltare rurală, localităţi rurale, unităţi administrative